Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från BUV
NYHETER JUNI 2017

Välkommen att ta del av vårens nyhetsbrev från BUV!
Vi berättar om ny forskning, du möter några av våra forskare som presenterar sina projekt i ett par nya filmer, du får möta internationella kollegor och också ta del av evenemang som vi arrangerat.

 

Vi kommer vara med på Almedalen i år igen - varmt välkommen om du är på plats!

 

GLAD SOMMAR!

ALMEDALEN

Hur främjar vi aktörskapet och drivkrafterna hos barn och unga så att stöd når fram?

BUVs forskare, professor Emma Sorbring och Anette Bolin kommer ha ett seminarium på Almedalen den 5/7 kl 13.30-14.30. Alla är välkomna! Läs mer

KONFERENS: BARN OCH UNGA - FORSKNING OCH PRAXIS I SAMMA RUM

När blir man vuxen egentligen?

Är man vuxen när man vaknar upp en dag och känner att nu vill jag köpa en husvagn? Eller när man inser att pensionssparande – det är nog grejen? Philip Hwang, legitimerad psykolog och professor i psykologi vid Högskolan Väst, inledde den årliga konferensen inom barn-och ungdomsvetenskap på Högskolan Väst med att förmedla forskning kring unga vuxna och vad som utmärker dem. Läs mer

BESÖK FRÅN SUSSEX UNIVERSITY

”Samarbete gör oss till bättre forskare”

Forskningssamarbete är ofta individbaserat och bygger på den enskildes behov, lust och vilja och internationella kontakter uppstår ofta när forskare möts på olika konferenser. För att få till ett bredare och mer långsiktigt samarbete fanns nyligen representanter från ett forskningscenter i Sussex på besök på Högskolan Väst. Läs mer

 
 
DOKTORANDPROJEKT

Unga män och hjälpsökande för relationsproblem och sexuella svårigheter

Bo Helsing är doktorand i BUV-miljön och forskar på hur unga män söker hjälp för relationsproblem och sexuella svårigheter. Klicka på filmen ovan och hör Bo Helsing berätta. 

SAMVERKAN I FYRBODAL

Hur skapas social hållbarhet för barn och unga?

Moderatorn för seminariet om hållbara barn och ungdomar Åse Enkvist, sätter fingret på vad som är viktigt för att skapa förändring – att förändra synsättet på barn från objekt till subjekt och ge barnet en röst. Läs mer

 
 

Teknik kan göra barn och unga med funktionsnedsättningar mer delaktiga

Appar, Ipads och datorer är en del av vardagen för barn och ungdomar och används både som förströelse, för att ha kontakt med andra eller som ett verktyg i skolan eller hemma. Inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön pågår en mängd forskning kring hur tekniken kan vara ett stöd också för barn och unga med funktionsnedsättningar. Läs mer och möt två av de aktiva forskarna i filmen nedan.

NYA KORTRAPPORTER

Om att vara ung och arbetslös i Västervik

Ett högindustriellt samhälle har ersatts av ett mer globaliserat kunskaps- och informationsinriktat samhälle i vilket industriarbete blivit alltmer ovanligt. Västervik tillhör de orter i Sverige vars betydande industrier lagts ner eller minskat sina arbetstillfällen under de senaste decenniernas strukturomvandling. Den grupp på arbetsmarknaden som drabbats hårdast av dessa förändringar är ungdomarna, vilket avspeglas tydligt i de höga ungdomsarbetslöshetstalen. Läs mer

 
 

Om lärares relationer till föräldrar med barn som har "problem"

Samarbetet mellan hem och skola har under senare år kommit allt mer i fokus. Forskning visar att föräldrars engagemang och stöd är viktigt för elevernas trivsel och framgång i skolan och att det är särskilt betydelsefullt för yngre barn (Ellis 2012; Nordahl 2014). Engagemang och stöd kan också ge trygghet för alla parter då ansvaret fördelas och omsorgen om barnet blir starkare (Hofvendahl2008). Läraren har en nyckelroll i detta samarbete. Men hur uppfattar då lärare sina relationer till föräldrar, och mer specifikt till föräldrar med barn som har ”problem”? Vilka hinder respektive möjligheter ser de? Läs mer

 
 
LÄNKAR

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga forskning
Läs mer om barn - och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram