Nyhetsbrev från FOU nu #20, juni 2016
www.founu.se

Sommarfält

Sommarhälsning

Vi på FOU nu önskar alla en fin sommar. Vi ser fram emot en spännande och händelserik fortsättning på året tillsammans med er.

Hälsningar,
Håkan med medarbetare på FOU nu

Diagram

Intressant design av workshop för nytta av register

På en workshop inom FOU nu genomfördes ett slags organisationsspel där representanter för team, verksamhets- ledning och kommun tillsammans synliggjorde hur BPSD-registret kan skapa värde.
Läs mer

Samverkan kring munhälsa – demens får spridning till praktik och forskning

De verktyg som FOU nu varit med att ta fram för att uppmärksamma munhälsa hos personer med demenssjukdom möter allt större intresse nationellt inom vård, omsorg och inom akademin.
Läs mer

Leende äldre man

Nytt nätverk för förebyggande verksamhet för äldre bildat!

Ett nytt nätverk för samverkan kring förebyggande verksamhet för äldre har bildats. Det första mötet hölls i juni på FOU nu. Chefer och nyckelpersoner från sex kommuner utbytte erfarenheter, och intresset var stort.
Läs mer

Motion
 

Webbinarium genom geriatrisk plattform för AKor i höst

Under hösten kommer AKor, handledare och lärosätesrep. ha möjlighet att föra diskussion genom webbinarier. Mötena kommer att vara öppna för de som deltar i nätverket (geriatriska plattformen för AKor inom SLL). Exempel på teman är kliniskt tränings- centrum; peer learning /studenttät miljö/studentsal; undersköterskan som handledare/handledarutbildning för undersköterskor.

Mer information kommer.
 

 
Soltorps äldreboende

Soltorps äldreboende har infört BPSD-registret i sitt arbete, och delar här med sig av hur de gått till väga, vilka misstag de gjorde och vilka fördelar de upplever.
Läs intervjun här

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.