Nyhetsbrev från FOU nu #22, mars 2017
www.founu.se

Kugghjul

FoU:s roll för sammanhållen vård och omsorg

En sammanhållen vård och omsorg lyfts fram som en central aspekt i hälso- och sjukvård och omsorg av hög kvalitet. Att stödja detta genom att bland annat underlätta för berörda verksamheter att mötas och tillsammans stärka trygga och effektiva övergångar är en väg dit och en viktig process för FOU nu under 2017. Men även att systematiskt ta fram ny kunskap utifrån dessa processer.

Hälsningar,
Håkan med medarbetare på FOU nu

Händer som håller varandra

Sammanhållen vård och omsorg

2017 satsar FOU nu på att stödja verksamheter för utveckling av sammanhållen vård och enhetliga arbetssätt samt att vara en motor för ökad samverkan mellan kommun, slutenvård och öppenvård vid samordnad vårdplanering.
Läs mer

Samarbete mellan FoU-enheter om vårdplanering via video

Vidareutvecklat samarbete mellan FOU nu och FoU Nordost om samordnad vårdplanering via video ger synergieffekter.
Läs mer

Ringar på vattnet

Lyckad workshop om trygga och effektiva vårdövergångar mellan geriatrik och primärvård

Hur kan vi tillsammans bättre skapa säkra vårdövergångar för våra patienter mellan Jakobsbergsgeriatriken och vårdcentraler? Konkreta steg togs den 16 februari.
Läs mer

Handskskning
 

Journal via nätet i Stockholms läns landsting

Under 2017 införs möjligheten att kunna läsa sin journal på nätet i Stockholms läns landsting. Detta ger patienten möjlighet att bli mer delaktig och engagerad i sin egen vård.

Läs mer
 

 
Maria Rothlin

Vi har frågat Maria Rothlin, omvårdnadschef vid Jakobsbergsgeriatriken, om deras arbete med sammanhållen vård.
Läs intervjun här

FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3, Birgittavägen 2A, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.