Nyhetsbrev från FOU nu #23, juni 2017
www.founu.se

Prästkragar

Stärkt regional samverkan

Det är spännande att se en ökad och stärkt regional samverkan vad gäller FoU inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet. Det ger synergieffekter och en mer samlad kraft i länet.

Vi önskar alla en fin sommar!
/Håkan med medarbetare på FOU nu

Bild

Självständighetsprojektet fortsätter 2017

Arbetet med det mycket uppskattade självständighetsprojektet med skriften "Självständighetens labyrint" fortsätter. 2017 ligger fokus på stöd till det lokala utvecklingsarbetet utifrån varje kommuns förutsättningar och behov.
Läs mer

AKA-plattformen utvecklas

FOU nu arbetar nu med att ta fram en rapport rörande hur AKA-plattformen kan bidra till arbetet med att stärka det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL) inom den geriatriska hälso- och sjukvården. Arbete pågår också med att utvidga AKA-plattformens arbete inom det geriatriska området samt ASiH.
Läs mer

Bild

Trygg hemgång

Järfälla kommun lanserar under 2017 satsningen "Trygg hemgång", som skall ge utökat stöd till personer som känner oro för att komma hem efter vistelse på sjukhus eller korttidsboende. FOU nu följer arbetet och bidrar med tre utvärderingstillfällen.
Läs mer

Bild
 

En dag om dagverksamhet - demens. Högsta prioritet!

I de nya nationella riktlinjerna får dagverksamheten högsta prioritet. FOU nu har samarbetat med dagverk- samheterna sedan 2014. Vad vet vi om uppdrag och innehåll? Detta adresserar vi under hösten på en workshop.

Mer information kommer!
 

 
Annika Trumstedt

Vi har intervjuat Annika Trumstedt om Järfälla kommuns projekt "Trygg hemgång".
Läs intervjun här

FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3, Birgittavägen 2A, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.