Nyhetsbrev från FOU nu #8, januari 2013
www.founu.se

Samskapande forskningsprocesser

Samskapande forskningsprocesser

Patienter och brukare med komplex sjukdomsbild gynnas av sammanhållen vård och omsorg. Det förutsätter nytt sätt att tänka kring samverkan och samskapande. Därför utvecklar vi samarbetet med bland annat CeFAM och Centrum för psykiatriforskning för forskningsprocesser som följer personer och inte verksamhets-gränser.

Positiva erfarenheter av Nattfrid

Positiva erfarenheter av Nattfrid

Nu finns rapporten "Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst" tillgänglig för nedladdning! Webbkamera kan utgöra ett gott komplement i tillsyn av vissa äldre personer. Dock måste dagens tekniska problem lösas.
Läs mer

Förbättrad vård och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa

Förbättrad vård och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa

Kommuner och landsting tillsammans med FOU nu påbörjar två nya processer för att tillsammans förbättra vård och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa.
Läs mer

Mer forskning med relevans för äldre personer

Forskningsmedel har beviljats för att studera effekter av träning på balans, muskelstyrka och fysisk aktivitet hos nya äldre brukare av rollatorer. Ny kunskap med stor samhällsrelevans som de enskilda äldre personerna direkt har nytta av möjliggörs.
Läs mer

Mer forskning med relevans för äldre personer
 

Forskardag om utmaningar och dilemman i dagens äldreomsorg

Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet bjuder in till forskardag den 6 mars 2013, kl 12.30-15.30 i Aula Svea, Sveavägen 160 i Stockholm. Temat är Utmaningar och dilemman i dagens äldreomsorg.

Läs mer
 

 
Ninni Åkesson

Ninni Åkesson, Rehab Nordväst, medverkar i ett forskningsprojekt tillsammans med FOU nu. Läs mer här!

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.