Nyhetsbrev från FOU nu #9, juni 2013
www.founu.se

Välj att göra olika

Om vi gör som vi brukar, blir det som vanligt!

Dagens snabba tekniska utveckling gör att vård och omsorg snabbt hamnar på efterkälken. Vi måste vara med och driva utveckling och processer, annars tar andra kommando och driver åt oss. Tillsammans kan vi utveckla våra verksamheter till innovativa och nytänkande miljöer, som stödjer samskapande och underlättar att allt fler kan leva ett självständigt liv i allt högre ålder. Trevlig midsommar och väl mött i höst! /Eva med medarbetare

Hur kan vi påverka undvikbara återinläggningar?

Hur kan vi påverka undvikbara återinläggningar?

Ett forskningsprojektet undersöker under 2014 skillnader mellan primärvårdens insatser och geriatrisk vård i hemmet inom ramen för ASiH efter utskrivning från geriatrisk klinik.
Läs mer

Utbildningsäldreboende, processer för ökad kvalitet utvecklas

I samskapande mellan vård- och omsorgsboenden och lärosäten fortsätter utecklingen för ökad kvalitét på vård och omsorg. Nu är tio boenden med på tåget!
Läs mer

Utbildningsäldreboende, processer för ökad kvalitet utvecklas

Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom

Projektet syftar till att ta fram en grund till lokala riktlinjer för ökad samverkan kring munhälsa hos äldre personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende.
Läs mer

Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom
 

Fortsatt utveckling av palliativ vård i SÄBO 2013-2014

Under 2013 och 2014 fortsätter utvecklingen av palliativ vård på vård- och omsorgsboenden tillsammans med berörda verksamheter. Verksamhetschefers erfarenheter efter utbildningsinterventionen har följts upp och dialog- och lärandeseminarium kommer att erbjudas i länet under hösten 2013.
Utbildningsmaterialet som tog fram under projektet kommer att revideras utifrån vårdprogram och riktlinjer och göras tillgängligt.


 

 
Olof Ryderberg

Olof Ryderberg, VD Temabo AB, om utveckling av äldreomsorg.
Läs mer

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.