Nyhetsbrev från FOU nu #10, december 2013
www.founu.se

Studenter

Framtida kompetens nu!

Tillgången till rätt kompetens stärks, nu, samtidigt som kvaliteten förbättras genom samarbeten och forskning & utvecklings-processer med vårdverksamheterna, högskolorna och universiteten, de Akademiska vårdcentralerna, Vård och omsorgscollege, Utbildningsäldreboendena med flera. Där utbildning sker ska forskning bedrivas.

Med önskan om en god advent.
/Eva.

Patient och vårdpersonal

Vad påverkar återinläggning? Samband fallrisk - fallolycka?

Mer än var femte person över 65 år som erhållit vård läggs in igen inom 90 dagar. En av orsakerna är fallskador. Kan återinläggningarna minskas, och — vad gäller fallskador — är det möjligt att förutse vilka som ligger i riskzonen?
Läs mer

Välbesökt seminarium om resultat i demensprojektet

FOU nu höll den 30:e september ett spridningsseminarium där delresultaten i demensprojektet presenterades. Uppslutningen och intresset var stort, och tempot högt.
Läs mer

Bild från spridningskonferensen

Barriärer till självständighet

Möjligheten för personer med funktions-nedsättning att leva ett självständigt liv i dagens samhälle begränsas av barriärer av olika slag. Vilka barriärer kan undanröjas, och hur kan gruppens möjligheter till ett självständigt liv främjas? Projektet utvecklas vidare.
Läs mer

Trappor - en av många barriärer
 

SBU: Vårdteam med ansvar bäst för äldre personer

En nyligen publicerad rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering visar att ett omhändertagande av äldre personer av multi-professionella team har flera positiva effekter, såsom bättre funktionsförmåga och minskad återinskrivning.

Läs mer
 

 
Emil Erdtman

Emil Erdtman, projektledare, om sitt arbete för människor med funktionsnedsättningar.
Läs mer

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.