Nyhetsbrev från FOU nu #11, mars 2014
www.founu.se

Kvinna och man

Konkreta förändringar och innovationer

Behovet av forskning och utveckling inom områdena hälsa, välbefinnande och demografiska förändringar uppmärksammas inom EU:s ramprogram Horisont 2020 - en stor satsning för att stimulera samarbete mellan offentlig verksamhet, näringsliv och frivilligorganisationer. Satsningen ska mynna ut i konkreta förändringar och innovationer, med en mer personcentrerad vård och omsorg som mål.
Det är en möjlighet vi ska ta till vara på.
/Eva

Munundersökning

Unikt åtgärdspaket för förbättrad munhälsa

Munhälsan kan vara ett problem för äldre, och då speciellt för personer med demenssjukdom. FOU nu har nu tillsammans med folktandvården och berörda verksamheter i Ekerö och Järfälla tagit fram förslag till åtgärder för att råda bot på detta.
Läs mer

Ökad kvalitet och tillgänglighet genom videokonferensteknik

Arbetet med att möjliggöra samordnad vårdplanering på distans via video har inletts, något som både patient, anhöriga, kommun, landsting och allas vår miljö kan komma att tjäna på.
Läs mer

Kommunikation via headset och kamera

Utbildningssatsningen PVIS en framgång

Utbildningssatsningen Palliativ vård i särskilt boende genomfördes 2008-2011, och effekterna är tydliga: Enheternas rutiner har förbättrats och de palliativa ombuden är en succé.

Läs mer

Solnedgång
 

FOU nu närvarar vid FoU-dagen

Den 27:e maj anordnas FoU-dagen, som en del av 22:nd Nordic Congress of Gerontology i Göteborg (25-28/5 2014). Anmäl dig till kongressen senast den 17:e mars och spara mer än 25% på biljettpriset.

Läs mer
 

 
Sandra Holtmo

Sandra Holtmo på AVC Jakobsberg, om de möjligheter video-konferenser öppnar upp för primärvården.

Läs mer

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.