Nyhetsbrev från FOU nu #12, juni 2014
www.founu.se

Maskros

Den blomstertid nu kommer

Nu står den sköna sommaren inför oss, men sen väntar en aktiv höst. Bland annat kommer vi att fortsätta stödja verksamheter inom vård och omsorg för ökat användande av kvalitetsregister, och genom detta stärka möjligheterna till ökad kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen om brukare och patienter.

Ha en fin sommar, önskar Eva!

Presentation av munmiljö

Världsunik ny geriatrisk munmiljö

Ett multiprofessionellt samarbete har resulterat i en innovativ ny geriatrisk munmiljö, troligen helt unik på världs- marknaden. Detta kommer möjliggöra bättre simuleringar och - i förlängningen - en bättre tandvård för äldre människor.
Läs mer

Välkommen att påverka demensvården!

FOU nu söker nu kontakt med dig som kan se potentialen i dagverksamheten för personer med demenssjukdom som bor hemma, och i stödet till deras anhöriga. Målet är att ta fram konkreta idéer för en utveckling av demensvården.
Läs mer

Exempel på dagverksamhet

Webbutbildning i palliativ vård

FOU nu håller just nu på att färdigställa ett webbaserat utbildningsmaterial i palliativ vård. Materialet är interaktivt och lättillgängligt, och beräknas vara klart för publicering snart.
Läs mer

Läsplatta
 

Välbesökt seminarium om Rätt stöd till arbete

Vad är bra kommunalt stöd till arbete? Den 2:a juni genomfördes seminariet Rätt stöd till arbete, där resultat från Handikappförbundens projekt Rätt stöd till arbete och forskningsresultat om arbetsmarknad och personer med funktions- nedsättning presenterades. Seminariet var uppskattat och uppslutningen stor.

Klicka här för mer information om seminariet!
 

 
Gun-Britt Pahsell

En interaktiv webbutbild- ning har stora fördelar mot tryckt material.

Läs mer

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.