Nyhetsbrev från FOU nu #13, september 2014
www.founu.se

Utveckling tillsammans

Deltagarbaserad forskning för utveckling

Deltagarbaserad forskning utgår från utmaningar i praktiken – det vill säga behov, forskning, verksamhets- och kompetensutveckling. Den deltagarbaserade forskningen bygger på principen om ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker. Forskningscirklar är en form av deltagarbaserad forskning. Du kan läsa mer om detta nedan.

Hälsningar Håkan och Eva

Bild från workshop

Hur kan vi utveckla dagverk- samheten tillsammans?

Dagverksamheten är en viktig resurs i stödet till personer med demenssjukdom som bor hemma. Den 4:e september anordnades en workshop där detta diskuterades.
Läs mer

Videoupptagning från seminarium

Vad är bra stöd i arbetet för personer med funktionsnedsättning? Den 2 juni samlades 31 personer till ett seminarium i FOU nu:s foajé. Videoupptagningar av seminariets tre presentationer är nu tillgängliga!
Läs mer

Filmupptagning

Forskningscirklar för en bättre demensvård

FOU nu:s forskningscirklar är nu igång. Målet är att förbättra vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. Genom dialog mellan forskare och personal ökar vi våra kunskaper.
Läs mer

Diskussion
 

Studentledd mottagning på AVC Jakobsberg

Den 24:e september 2014 klockan 14 invigs den studentledda mottagningen på Jakobsbergs Akademiska vårdcentral. Ta chansen att komma dit och inspireras, träffa andra och mingla.

Klicka här för att läsa mer.
 

 
Azita Mohammadzadeh Naghash

Den studentledda mottagningen är en mycket viktig del av våra studenters utbildning.

Läs intervjun här

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.