Nyhetsbrev från FOU nu #14, december 2014
www.founu.se

Kvalitetsarbete

Kontinuerlig utveckling genom kvalitetsregister

Vård och omsorg befinner sig i en kontinuerlig utveckling. I denna strävan efter ständig förbättring kan kvalitetsregister vara ett tänkbart stöd. Registerdata måste dock användas för att ha någon effekt. FOU nu har uppdraget att under återstoden av 2014 och hela 2015 vara ett stöd för verksamheterna gällande kvalitetsregister i deras kontinuerliga utvecklingsarbete. Tillsammans kan vi skapa utveckling och förbättring.

Trevlig advent och tidiga julhälsningar från Håkan och Eva på FOU nu!

För en bättre vård

BPSD och Senior alert

Det finns flera kvalitetsregister som kan vara till hjälp för enheterna i deras förbättringsarbete. Utifrån vårt uppdrag har vi valt att initialt lägga fokus på registren BPSD och Senior alert, men vi kommer också finnas tillgängliga för frågor rörande Svenska palliativregistret och SveDem.
Läs mer

Pilotstudie om äldre personers hälsa

FOU nu har tillsammans med Geriatrisk forskning och utbildning, SLSO och ASiH sökt och fått 200.000 kr för att genomföra en pilotstudie om återinläggningar och hem- sjukvård av äldre personer under 2015.
Läs mer

Promenad med rollator och krycka

Mot en bättre dagverksamhet

Projektet Dagverksamhetens stora potential, som arbetar för en bättre dagverksamhet för personer med demenssjukdom, har haft slutseminarium. Individ, miljö och samverkan stod i centrum när resultaten från höstens fördjupningsarbete presenterades.
Läs mer

Slutseminarium
 

FOU nu-medarbe- tare prisad

Christina Sundman vid FOU nu och Kliniskt tränings- center har tilldelats Stock- holms läns landstings pris Gyllene Äpplet 2014 för sitt arbete med att ta fram en geriatrisk munsimulator. Arbetet har skett tillsammans med Anders Lindunger, klinikchef på Folktandvården.

Klicka här för att läsa mer.
 

 
Amira Akhavan

BPSD är mer än bara ett register – det är ett verktyg för att bättre kunna förstå och jobba med personer med demenssjukdom.

Läs intervjun här

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.