Nyhetsbrev från FOU nu #15, juni 2015
www.founu.se

Glad midsommar

Förändring pågår

Helt plötsligt är det dags för midsommar. En blick tillbaka på senaste halvåret visar på många processer som möjliggjort verksamhetsnära utveckling och ny kunskap. Genom att föra organisationer, verksamheter och människor samman bidrar vi till nya initiativ och aktiviteter för ökad kvalitet. Vi önskar er en fin sommar!

Hälsningar,
Håkan med medarbetare på FOU nu

Blomsterfält

En kvalitetsregistervår

Vintern och våren har bjudit på både utbildningar och workshops om kvalitetsregister, och säsongen avslutades nyligen med en inspirationsdag för chefer, fullproppad med information om BPSD, palliativ vård, Senior alert och Svenska Demensregistret.
Läs mer

Samverkan om videokonferensteknik

FOU nu och FoU Nordost samverkar vid införandet av videokonferensteknik vid vårdplanering. Syftet är att skapa en bredare plattform där vi tillsammans kan stötta samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan fler kommuner och landsting.
Läs mer

Surfplatteanvändare

Välbesökt dag för inspiration och erfarenhetsutbyte

Den 21/4 anordnades en välbesökt konferens på temat "Goda exempel från utbildningsäldreboendeprocessen" – en dag för inspiration och utbyte av erfarenheter runt hur ökad kvalitet i vård, omsorg och utbildning kan skapas genom samverkan mellan kommun och lärosäten.
Läs mer

Konferens
 

Skrift och workshop om självständighet

FOU nu:s arbete med Hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning går nu in i en ny fas. I dagarna hölls en workshop om projektet och om hur skriften kan stödja verksamhetsnära utvecklingsarbeten.

Klicka här för att läsa mer.
 

 
Fredrik Sandlund

Intervju med Fredrik Sandlund, tf verksamhets- chef för nystartade Palliativt Kunskapscentrum – PKC.

Läs intervjun här

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.