Nyhetsbrev från FOU nu #16, oktober 2015
www.founu.se

Höstlöv

Kvalitetsregister och värden?

Kvalitetsregister i sig själva driver inte kvalitetsförbättring. En aspekt som lyfts fram i en rapport från Äldrecentrum är att en övergripande systematisk efterfråga från ledning ofta saknas. Andra infallsvinklar är vikten av kompetens kring hur man initierar, genomför och utvärderar kvalitetsförbättringsprocesser. Vi ser fram emot att vara ett stöd i detta även under 2016. Fin höst!

Hälsningar,
Håkan med medarbetare på FOU nu

Yanan Li och Faruk Yildiz

Alzheimerdagen 2015 i Upplands-Bro

FOU nu var på plats på årets upplaga av Alzheimerdagen i Upplands-Bro, där det också var världspremiär för filmen "Att leva varje dag, livet ut" av FOU nu:s Yanan Li – en film om demens och livskvalitet.

Läs mer

Fler verksamheter inför videoteknik för vårdplanering på distans

Kraftigt förbättrat stöd för videoteknik inom SLSO och vid Danderyds sjukhus sätter patienten i centrum.

Läs mer

Äldre par med dator

Stöd för användande av kvalitetsregister fortsätter

Styrgruppen för Kunskapsutveckling inom Socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i Stockholms län har beslutat att FOU nu skall kunna ge våra enheter stöd i deras arbete med kvalitetsregister också under första halvan av 2016.

Läs mer

Diskutering av undersökningsresultat
 

Nätverk om dagverksamhet - demens

FOU nu har bildat ett nätverk för personer som arbetar med dagverksamhet - demens! Personal besöker varandras verksamheter och byter erfarenheter och tips. Nätverkets nästa träff är den 29 oktober.

Klicka här för mer information och anmälan.
 

 
Mirjam Brocknäs

Mirjam Brocknäs berättar om hur stödgrupper vid demens hjälper både drabbade, anhöriga och kommunen i stort.

Läs intervjun här

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.