Nyhetsbrev från FOU nu #17, december 2015
www.founu.se

Ladda ner skriften Självständighetens labyrint

Utforskande och användning – samtidigt

I projektet om Självständighet har vi tillsammans med berörda verksamheter lyckats få ihop utvecklingsprocesser i verksamheterna med systematiskt sökande efter ny kunskap. Sammantaget kan liknande processer ge förutsättningar för en mer föränderlig, utmanande och professionell vård och omsorg om äldre personer och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Vi önskar er en fin jul!
Håkan med medarbetare på FOU nu

Läs om workshopen och ladda ner skriften

Skrift lanserad på workshop

Den 1 december hölls en välbesökt workshop om självständighet för personer med funktionsnedsättning. Dagen till ära lanserades också skriften "Självständighe- tens labyrint – vägval, hinder och öppningar", resultatet av intervjuer med 20 personer med funktionsnedsättning.
Läs mer

Välkommen till nätverk för Dagverksamhet – demens!

Arbetar du på en dagverksamhet för personer med demenssjukdom? Välkommen till vårt nätverk som startade 2015. Besök de andra dagverksam- heterna, utbyt erfarenheter och idéer med andra på dagverksamheter i vårt område.
Läs mer

Stöd

Forskningsprojekt inom geriatriken i slutfasen

En pilotstudie pågår på de tre geriatriska klinikerna inom SLSO där patienter som deltar får sin hälsa och fysiska funktion undersökt innan utskrivning. De följs sedan upp i hemmet vid två tillfällen. Deltagarna har i skrivande stund deltagit i det sista hembesöket.
Läs mer

Kvalitet och registrering
 

Möte om Senior alert inom LSS

Alla ni som arbetar med det nya hälso- och sjukvårdsuppdraget inom LSS-boende – håll utkik efter vårt möte om positiva erfarenheter av att använda Senior Alert inom LSS. ”Det enda som var dåligt var namnet, senior….”

Mer information kommer snart.
 

 
Elisabeth Lauritzen

Hur går vi vidare efter skriften ”Självständighet- ens labyrint" om självstän- dighet för personer med funktionsnedsättningar? Vi har frågat Elisabeth Lauritzen.

Läs intervjun här

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.