Nyhetsbrev från FOU nu #18, februari 2016
www.founu.se

Sol genom lövverk

Att få ihop vård, omsorg, utbildning och studenter

För att möjliggöra utveckling och förbättring av vård och omsorg och samtidigt kunna erbjuda bra lärandemiljöer bygger flera av våra processer på närmare samarbete mellan verksamhet, utbildning, studenter och elever. Det är en intressant förbättringsstrategi som kan möjliggöra kompetensutveckling samt framtida rekrytering.

Hälsningar,
Håkan med medarbetare på FOU nu

Unga människor

FOU nu samordnar AKor inom geriatrik i länet

Ett utökat antal AKor har etablerats inom Stockholms län och geriatrisk hälso- och sjukvård, där FOU nu har en samordnande funktion. Den 24/2 är en heldag för utveckling, nätverkande och kunskaps- utbyte för AKor och lärosäten planerad.
Läs mer

Ökad nytta av Öppna Jämförelser

Nu börjar ett samarbete kring inrapportering av data och analys av resultat i Öppna Jämförelser 2016. Målet är att bättre kunna använda Öppna Jämförelser för uppföljning och utveckling av kvalitén inom vård och omsorg av äldre.
Läs mer

Kulram

Större utveckling genom samarbeten mellan boenden

Engagemang på kommunnivå i utbildningsäldreboendeprocessen har lett till bildandet av grupperingar av boenden i två kommuner. Resultatet är att boenden inom ett område kan stödja, stärka och lära av varandra.
Läs mer

Båtar som möts
 

Införande, användande och uppföljning av välfärdsteknologi

FOU nu kommer under 2016 att etablera ett nätverk för stöd till ett gemensamt läran- de mellan verksamheter som driver processer utifrån välfärdsteknologi, exempel- vis nattlig tillsyn med kamera.

Mer information kommer!
 

 
Christina Sundman

Christina Sundman leder arbetet med att bilda en plattform för AKor inom de geriatriska klinikerna i Stockholms län.
Läs intervjun här

FOU nu • Jakobsbergs sjukhus, vån 3, korr I • Birgittav. 4, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.