Välkommen till Halmstads Filmstudio!

Vårens program omfattar elva filmer och är preliminärt, bokning pågår.

29/1    Läxan

5/2      Farväl Europa

12/2    The party

26/2    Ouaga girls

5/3      En fantastisk kvinna

7/3      Den tredje mannen, årsmöte i Figarosalen

12/3    Wolf and sheep

19/3    Loving Vincent

26/3    Lucky

9/4      Korparna

16/4    Villebråd

Terminskort våren 2018

Köp terminskort genom inbetalning till studions plusgirokonto 78 12 55-5 kan göras tidigast 2/1. OBS! Ev. inbetalningar före nämnda datum är ogiltiga.

Ange i första hand ditt kortnummer. Du som gjort uppehåll skriver även namn. Ny medlem skriver sitt namn på inbetalningen. Ange gärna vilken föreställning du företrädesvis kommer att besöka, dvs 13.30, 16.00, 18.30 eller 21.00 för vår planerings skull. Reservation för slutförsäljning av kort/märken. Vi säljer inte enstaka biljetter!

Utlämning av terminskort/terminsmärke sker mot uppvisande av kort (nya medlemmar hämtar sitt kort här) 15/1 resp 22/1 kl. 17-19 på Röda Kvarn (andra våningen). Utdelningen går snabbt numera och vi är tacksamma om så många som möjligt kommer då. Om du inte har möjlighet går det även att hämta ditt kort och/eller terminsmärke när du kommer för att se din första film.
Observera att terminskortet är personligt och ska alltid uppvisas vid våra visningar.

Terminskort samtliga föreställningar   400 kr
Terminskort endast kl. 21.00                300 kr

Föreställningar Röda Kvarn
Måndagar 13.30, 16.00, 18.30 och 21.00

Å
rsmöte 7/3 kl 18.00 Figarosalen, Halmstads teater. Visning av klassikern "Den tredje mannen".

Vi skickar även ut ett "Nyhetsbrev" per mail. Om du inte redan får det kan du skriva in din mailadress i rutan här bredvid.

 Styrelsen


Verksamhetsberättelse 2016