.
Återvinningsindustrierna


2014-12-18

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
 


Bild
Kansliet önskar er alla en riktigt God och
vilsam jul!


 


Senaste nytt om återvinning

 • EU-kommissionen vill omarbeta det Cirkulära ekonomipaketet
 • Kontantförbud föreslås vid handel med skrot
 • Deponiskatten höjs
 • Sveriges metaller – vad kan vi återvinna, vad måste utvinnas?
 • Återvinningsgalan- miljöhjältar firades
 • ÅI:s yttrande över ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag”
 • Ny studie ska ta reda på varför plast hamnar i soporna
 • OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik 2014
 • Lyssna på det websända frukostseminariet om Funktionsupphandling för nöjdare
  kunder och ökad återvinning
 • Stenas återvinning i Halmstad gav mer än 1 miljon ton i koldioxidbesparing
 • Förlängda undantag från kvicksilverförbud

EU-kommissionen vill omarbeta det Cirkulära ekonomipaketet
Den nya EU-kommissionen har presenterat sitt arbetsprogram för 2015 för EU-parlamentet. Det Cirkulära ekonomipaketet finns inte med, men vice president Timmermans informerade om att man avser komma tillbaka i slutet av 2015 med ett nytt förslag som är mer ambitiöst och genomförbart.

Den förra EU-kommissionen presenterade i somras förslaget till Cirkulärt ekonomipaket. De mer konkreta förslagen i paketet omfattar revidering av sex avfallsdirektiv, där höjda återvinningsmål och minskad deponering utgör viktiga delar. Många definitioner och beräkningsmetodiken för att uppnå målen är oklara. Den nya kommissionen anser att det inte finns förutsättningar att komma överens mellan medlemsländerna att genomföra förslaget i nuvarande utformning. Därför dras det tillbaka för omarbetning.

- Inom återvinningsindustrin välkomnar vi den cirkulära ekonomin och mer ambitiösa återvinningsmål i förslaget. Vi är dock mycket bekymrade över att de föreslagna återvinningsmålen kopplas till begreppet "kommunalt avfall, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna. Mål för kommunalt avfall riskerar att sammanblandas med kommunalt ansvar.

- Vi uppfattar att den nya kommissionen vill ta ett betydligt bredare grepp om den cirkulära ekonomin, fortsätter Britt Sahleström, och hoppas att det nya förslaget på ett helt annat sätt inkluderar näringslivsperspektivet, innovation, konkurrensfrågor, företagande och jobb. Vid möten med representanter för president Junckers kabinett har vi fått sådana signaler. Läs mer HÄR.

Kontantförbud föreslås vid handel med metallskrot
Skrothandelsutredningen föreslår att kontantförbud införs vid handel med metallskrot och betänkandet är nu ute på remiss.

- Detta är ett mycket glädjande besked att de föreslås bli ett lagstadgat kontantförbud vid handel med metallskrot, säger Viveke Ihd, chef miljö/ utveckling, Återvinningsindustrierna. Inom ÅI har vi haft ett frivilligt kontantförbud sedan år 2010 och vi har målinriktat arbetat för att få ett förbud på nationell nivå.

Utredningen, SOU 2014:72, föreslår bl a att ett förbud införs mot att använda kontanter, checkar och postväxlar som betalningsmedel vid handel med metallskrot i näringsverksamhet. Ett syfte med förbudet är att ge polisen bättre förutsättningar att utreda metallstölder. Om dessa betalningsmedel inte får användas måste ersättningen sättas in på ett konto.

Läs hela utredningen HÄR.

Deponiskatten höjs
Från och med den 1 januari 2015 höjs skattesatsen från 435 till 500 kronor per ton avfall.

Syftet med den höjda skatten är att bidra till att minska mängden avfall som deponeras. Skatten ska även bidra till att det blir lönsamt att återanvända, återvinna eller utnyttja avfall genom andra metoder. Ytterligare ett syfte är att skatten ska bidra till att avfallsmängderna på sikt minskar. Läs mer på Skatteverkets hemsida HÄR.

Källa: Skatteverkets hemsida

Sveriges metaller – vad kan vi återvinna, vad måste utvinnas?
SGU har i ett regeringsuppdrag till Naturvårdsverket kartlagt och analyserat utvinnings - och återvinningspotentialen för svenska metall/ mineraltillgångar.

I rapporten redogörs för dagens samlade kunskap om Sveriges mineral- och återvinningsbara metalltillgångar.

En slutsats är bl.a. att det behövs ökad forskning och teknikutveckling för att förbättra utbytet av metall och mineral. Ökad resurseffektivitet i utvinning och återvinning är en förutsättning för ett hållbart samhälle och kan gynna både miljö och ekonomi. Läs mer HÄR.

Källa: SGU:s hemsida

Återvinningsgalan - miljöhjältar firades
Årets avfallsbehandlare 2014 blev Sita Sverige som har utvecklat en lösning för matavfall. Det unika med denna metod, Bio-Simplex, är att man kan förbehandla avfallet oavsett om det är förpackat eller inte. Matavfallet blir en attraktiv och värdefull "råvara" för produktion av biogas.

Några av de övriga pristagarna var:

Årets Miljöinitiativ;
Livsmedelshandlarna för deras arbete, tillsammans med partners, skapat ett unikt ramavtal som ska möjliggöra systematiska förbättringar och en långsiktig kvalitetssäkring av de hundratals medlemmarnas avfallshantering.

Årets Återvinningsanläggning;
Svensk Glasåtervinning, företaget har de senare åren satsat stort på att vidareutveckla återvinningsprocessen samt på att hitta nya innovativa återvinningsområden.

Årets entreprenör;
Way Out West, vars hållbarhetsengagemang är stort då företaget arbetar på alla fronter med minskad energianvändning och färre transporter till vegetarisk mat.

Läs mer HÄR.

ÅI:s yttrande över ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag”
ÅI har endast yttrat sig över den del av utredningen som gäller verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid bostadsbyggnad.

ÅI anser att den föreslagna regleringen inte är tillräcklig för att ge den rättsäkerhet för verksamhetsutövare som är nödvändig för att våga göra långsiktiga investeringar. Det gäller för de anläggningar som är lokaliserade i områden där detaljplanen medger att bullervillkoren för verksamheten överskrids vid bostäderna.

Läs hela yttrandet HÄR.

Ny studie ska ta reda på varför plast hamnar i soporna
Projektet genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir AB. Det samfinansieras av Plastkretsens Stiftelse för Forskning och Stiftelsen IVL.

Studien ska genomföras i en medelstor svensk kommun, bland annat genom så kallade plockanalyser där både källsorterade plastförpackningar och plastförpackningar som inte har sorterats ut undersöks. Plockanalyserna ska genomföras i olika typer av bostadsområden med olika insamlingssystem.

– Vi kommer att undersöka vad som påverkar om plastförpackningen hamnar i soppåsen eller källsorteras; om det är typen av plastförpackning eller om det är vad som varit i plastförpackningen, säger Anna Fråne, projektledare på IVL. Läs mer HÄR.

Källa: IVL;s hemsida

OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik 2014
I granskningen presenteras 27 rekommendationer för att ta itu med utmaningarna. Bland annat föreslås olika sätt att effektivisera Sveriges system med miljökvalitetsmål.

Sverige rekommenderas att utvidga sitt användande av miljörelaterade skatter och prissättningsinstrument, särskilt på andra områden än energianvändning, att utarbeta en strategisk handlingsplan för att nå de klimatpolitiska målen och en övergripande nationell vatten- och havsstrategi.

Läs mer HÄR.

Källa: Miljödepartementets hemsida

Lyssna på det websända frukostseminariet om Funktionsupphandling för nöjdare
kunder och ökad återvinning
SKL, Fastighetsägarna, Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna har gemensamt drivit en förstudie som resulterat i ett gemensamt mål för att utveckla upphandlingarna.

Att upphandla funktion har använts med framgång inom flera områden. Ny lagstiftning ger också ökat utrymme för dialog vid upphandling. Projektet går nu vidare med hur upphandlingen kan utvecklas i praktiken.

Ni kan läsa mer, och lyssna på web-sändningen, HÄR.

Stenas återvinning i Halmstad gav mer än 1 miljon ton i koldioxidbesparing
Tack vare återvinningen har mycket utsläpp sparats. En miljon ton är lika mycket som hade släppts ut om alla Halmstadbor åkte jorden runt i varsin bil.

Stena planerar just nu för ännu effektivare återvinning i Halmstad. Avsikten är att bygga Europas modernaste återvinningsanläggning i de industrilokaler som Pilkington tidigare hade.

Återvinningsfakta:

 • 24 Eiffeltorn – så mycket metaller återvann Stena i Halmstad under året. Metallerna som har återvunnits i Halmstad under året skulle räcka till att bygga dessa.

 • Om alla kylskåp som återvanns i Halmstad under året lades ut på rad skulle de nå hela sträckan från Halmstad till Amsterdam.

 • Återvinning av en mobiltelefon sparar energi som räcker till att hålla en lågenergilampa tänd i nio månader.

 • Återvinning av en bil sparar energi som motsvarar uppvärmningen av två hus under ett helt år.

Läs mer HÄR.

Källa: Pressmeddelande från Stena

Förlängda undantag från kvicksilverförbud
Den 31 december 2014 löper undantag från förbudet mot kvicksilver ut. Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga dessa undantag med ytterligare två år.

I Sverige gäller sedan 2009 ett generellt förbud mot kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver. Kemikalieinspektionen får dock i vissa fall undanta användningar där det saknas tillgängliga alternativ. Fyra sådana undantag förlängs nu med ytterligare två år.

Berörda undantag är:
- kvicksilverföreningar för analys enligt internationella standardmetoder inom läkemedelsområdet
- kvicksilverföreningar för analys av COD och i ampuller för COD-analys
- användning av kvicksilver för tillverkning av amalgam, och viss användning av amalgam
- användning av kvicksilver för analys samt forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik.

Källa: Kemikalieinspektionens hemsida


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2014
Vinnare Blocket för att ha skapat en marknadsplats och drivit på utvecklingen att återanvända produkter om och om igen.


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.