Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2014-03-05
 


Energiutblick


Nu kan du anmäla dig till Energiutblick 2014:
Bortom 2020 - ett hållbart energisystem
 

Tipsa om nyhetsbrevet
   


Uppdaterat rapporteringsverktyg och instruktion för rapportering av 2013 års mängder

Rapportering enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen för 2013 års mängder ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 april 2014.

På Energimyndighetens webbplats finns ett uppdaterat verktyg (excel-fil) som ska användas vid rapporteringen. Precis som förra året sker rapportering enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen i en gemensam mall. Vissa förtydliganden har gjorts i det uppdaterade verktyget. Instruktionen för rapporteringen har också uppdaterats.

Rapporteringsverktyg och instruktion finns att ladda ner här.

Bild

 
Föreskrift och vägledning om kvotplikt för biodrivmedel på remiss

Energimyndigheten har skickat ut en remiss gällande förslag på föreskrifter om kvotplikt för biodrivmedel. Sista svarsdag på remissen är den 13 mars 2014.

Förslaget finns tillgängligt på Energimyndighetens webbplats under remisstiden.

I missivet som också finns tillgängligt på webben, hittar du mer information om hur man lämnar ett remissvar.


 
Förslag om ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel

I februari tog Näringsdepartementet fram ett ändringsförslag till kvotpliktslagen. Förslaget handlade om att dieselbränsle som används i vissa fartyg inte ska behöva uppfylla kvotpliktslagens krav om inblandning av biodrivmedel. I samband med att ändringsförslaget remisshanterades blev Energimyndigheten och Näringsdepartementet uppmärksammade på behovet av att dieselbränslen som används i tåg också bör vara undantagna från kvotplikten. Näringsdepartementet tog därför fram ett kompletterande förslag som inkluderade båda dessa undantag. Dessa ändringar ska träda i kraft samtidigt som kvotpliktslagen.

Energimyndigheten har yttrat sig om förslagen.
Energimyndighetens yttranden kan laddas ner på vår webbplats.


 
Informationsbrev om kvotpliktslagen har gått ut till skattskyldiga

Energimyndigheten har via Skatteverket skickat ett informationsbrev till skatteskyldiga upplagshavare och varumottagare som hanterar bränslen som kan komma att omfattas av kvotplikt. Brevet innehåller information om vad den nya lagen innebär och vilka aktörer och bränslen som omfattas av kvotplikten.


 
Energibalansen – nu som webbaserad databas

Nu finns Energimyndighetens årliga energibalans i ett nytt verktyg för energistatistiken på webben. Det innebär att detaljerad statistik om Sveriges energiförsörjning finns tillgänglig för enklare sökning. I Energimyndighetens nya webbverktyg kan du själv hämta den information som du är intresserad av, och spara den i Excel, Word eller PDF.


Mer information och tillgång till energibalanserna och det nya webbverktyget finns på Energimyndighetens webbplats.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se