Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2014-04-14
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   


Kvotpliktslag träder inte i kraft 1 maj 2014

Regeringen meddelar att kvotpliktslagen inte kan träda ikraft 1 maj 2014.

Eftersom regeringen fortfarande inväntar statsstödsgodkännande från EU-kommissionen för kvotpliktslagen och föreslagna energiskatteändringar för biodrivmedel så kan lagen inte träda ikraft den 1 maj 2014 som det var tänkt. Istället kommer nuvarande beskattningsregler att förlängas. Det är oklart när kvotpliktslagen kan komma att träda ikraft. Se Finansdepartementets pressmeddelande.

Energimyndigheten förbereder för utfärdande av föreskrifter och vägledning utifrån tidigare remitterat förslag och utifrån föreslagna lagändringar. Energimyndigheten kan dock inte besluta om föreskrifter och vägledning förrän regeringen har utfärdat förordningen. Det är troligt att det görs i samband med att regeringen beslutar om ikraftträdande av kvotpliktslagen.

Läs mer om kvotpliktslagen på Energimyndighetens webbplats.

Bild

 
Energiutblick - Energimyndighetens energikonferens

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem är temat för Energiutblick 2014. Vi skapar nu en konferens för att beslutsfattare i energisverige ska få möjlighet till dialog om hur man ska kunna nå dit.

Podrdadio
Som en del av energiutblick 2014 publicerar Energimyndigheten ett antal poddradio-avsnitt som tar upp spännande frågor inom energisektorn.

Lyssna på Energimyndighetens poddardio på podbean.

Lyssna på Energimyndighetens poddradio på Youtube.

 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se