Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2014-06-25
 


SemestertiderVi har begränsad tillgänglighet under sommaren.

Läs mer om våra semestertider längre ned i nyhetsbrevet.
 

Tipsa om nyhetsbrevet
   


Kvotpliktslagen utgår

Regeringen föreslår att lagen om kvotplikt och de föreslagna ändringarna i lagen om skatt på energi utgår. Lagen om kvotplikt antogs i november 2013 och var planerad att träda i kraft 1 maj 2014.

Orsaken till att lagen dras tillbaka är att EU-kommissionen inte har gett statsstödsgodkännande av de föreslagna skatteändringarna i kombination med lagen om kvotplikt.

Regeringen gick i och med detta ut i en debattartikel som du kan läsa här.


Läs mer om kvotpliktslagen och varför den föreslås slopas på Energimyndighetens webbsida.

Bild

 
ILUC

Energiministrarna har kommit överrens i EU:s ministerråd om att godkänna förslaget från EU-kommissionen för indirekta effekter av markanvändning.

Förslaget innebär att max 7 procent av biodrivmedel som produceras från grödor får användas för att uppfylla 10 procent av målet för transport i förnybartdirektivet.

Ett icke bindande mål har också inkluderats vilket innebär att 0,5 procent avancerade biodrivmedel får dubbelräknas mot målet för transporter. Rådets kompromiss ska förhandlas med Europaparlamentet till hösten.


 
Rapport om Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Biodrivmedel och flytande biobränslen har reducerat utsläpp med 1,95 respektive 1,2 miljoner ton CO2 ekvivalenter visar Energimyndighetens nya rapport Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen i Sverige 2013.

Mer information om rapporten och länk för nedladdning finns på Energimyndighetens webbplats.


 
Semestertider

Under sommaren har Enheten för Hållbara Bränslen lägre bemanning.
Telefonnumret 016-544 2135 är stängt mellan 30 juni-11 augusti.
Vi svarar på mail i mån av tid under sommaren: hbk@energimyndigheten.se

Vi önskar Er alla en trevlig och solig sommar!


 
Energivärlden Nr 3/2014

I det nya numret av Energivärlden fördjupar vi oss i temat effektiva produkter. Där får du veta mer om hur energimärkning och ekodesign fungerar.

Ladda ner eller beställ nya numret av Energimyndighetens tidning Energivärlden


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se