Bild
Nyhetsbrev
Styrel
2014-04-24
 


Energiläget i siffror


Nu finns Energiläget i siffror 2014 att ladda ner.

Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken.

Energiläget i siffror 2014
 

Tipsa om nyhetsbrevet
   


Utbildningar i styrel

Energimyndigheten har under våren genomfört fyra utbildningar i styrel och sammanlagt har 60 personer från statliga myndigheter, kommuner, länsstyrelser och landsting deltagit.

Fler utbildningar kommer att genomföras under hösten 2014; två i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. Även dessa utbildningar vänder sig till kommuner, länsstyrelser och landsting.

Övriga utbildningar som i första hand vänder sig till länsstyrelser, landsting och kommuner hålls följande datum:

- 24-25 september 2014, Stockholm
- 1-2 oktober 2014, Göteborg
- 15-16 oktober 2014, Malmö
- 5-6 november 2014, Stockholm

För elnätsföretagen genomförs två utbildningar under hösten, 16 och 17 september. Båda utbildningstillfällen hålls i Stockholm.

Anmälan till utbildningarna görs via Energimyndighetens hemsida.

Bild

 
Referensgruppsmöte 26 mars

Den 26 mars hölls det tredje referensgruppsmötet för styrels planeringsomgång 2014-2015. På mötet deltog för första gången Lena Mäenpää från Kommunalförbundet, Köping, Arboga och Kungsör. Även Eskilstuna kommun kommer att delta i referensgruppen med en representant, Katarina Reigo. Landstingen kommer framöver att representeras av Anne-Lii Kivi, säkerhetsstrateg Västra Götalandsregionen.

Nästa möte med referensgruppen hålls den 10 juni.


 
Erfarenhetsforum

Den 2-3 april hölls årets första Erfarenhetsforum med länsstyrelserna. Sammanlagt deltog 15 länsstyrelser.

På mötet diskuterades hur länsstyrelserna på bästa sätt ska genomföra sin uppgift att leda arbetet i regionen. En av de frågor som diskuterades var att landstingen inte omnämns i föreskriften. Energimyndigheten framhöll att landstingen inte har ett geografiskt områdesansvar utan att detta ligger hos kommuner och länsstyrelser, vilket öppnar för regionala och lokala tolkningar av hur styrelplaneringen ska genomföras.

Nästa erfarenhetsforum hålls den
18-19 november.

 
Bild

 
Tidplan för planeringsomgång 2014-2015

Energimyndigheten har tillsammans med andra berörda aktörer tagit fram en rekommenderad tidplan för styrels andra planeringsomgång:

  • Statliga myndigheter överlämnar underlag till respektive länsstyrelse, senast den 14 november 2014.
  • Kommunernas identifieringsarbete inleds i januari 2015.
  • Kommunerna skickar underlag till elnätsföretagen senast den 14 april 2015.
    Elnätsföretagen identifierar elledningar och elområden. Skickar till kommunerna senast den 29 maj 2015.
  • Kommuner föreslår rangordning av elledningar och skickar till länsstyrelsen senast den 1 juli 2015.
  • Länsstyrelserna skickar underlag med rangordning av elledningar till SvK och elnätsföretagen senast den 1 september 2015.
  • Planeringen - inklusive elnätsföretagens MFK-planering - ska vara genomförd senast den 16 november 2015.


 
Svenska kraftnäts MFK-möte

Den 8 april höll SvK sitt årliga möte med de särskilt anvisade elnätsföretagen om manuell förbrukningsfrånkoppling.

På mötet beskrevs elnätsföretagens deltagande i styrelplaneringen, bl.a. hur de ska hantera elanvändare som är avgörande för elsystemets funktion och därför inte ska ingå i styrelplaneringen. Vid förra planeringsomgången kallades dessa elanvändare ”nollor”. De ska hanteras på samma sätt denna gång, och länsstyrelserna bör få information om hur dessa tillägg påverkar den gjorda rangordningen av elledningar i länet.

På mötet diskuterades också den funktionstest av SUSIE som genomfördes den 25 november 2013.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se