Bild
Nytt om
Elcertifikat
2014-06-19
 Tipsa om nyhetsbrevet
Kontakta oss via e-post
   


Årsrapporten för 2013

Nu finns årets version av "En svensk-norsk elcertifikatsmarknad - årsrapport för 2013" att ladda ner på Energimyndighetens webbplats.

Årsrapporten är gemensam för Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Rapporten ger en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikatsmarknaden under 2013.

Utöver information om måluppfyllnad för det gemensamma målet innehåller den bland annat en sammanfattning av myndigheternas rapporter om Kontrollstation 2015 för elcertifikatsystemet.

Mer om årsrapporten och länk till nedladdning av rapporten finns här.

Bild

 
EU-domstolens utslag kommer den 1a juli

EU-domstolens utslag i frågan om ett land inom EU kan få stöd för sin förnybara elproduktion i ett annat EU-land kommer att publiceras den 1a juli klockan 09:00.

Frågan har sitt ursprung i Ålands Vindkraft AB som under sommaren 2010 ifrågasatte att de inte har rätt till de svenska elcertifikaten om deras el säljs till Sverige.

EU-domstolens utslag publiceras på Energimyndighetens webbplats.


 
Förslag om att ansvaret för kontoföring flyttas

Systemen för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier administreras idag av Svenska kraftnät och Energimyndigheten. Svenska kraftnät är kontoföringsmyndighet medan Energimyndigheten är tillsynsmyndighet.

I våras föreslog Svenska kraftnät till regeringen att ansvaret för kontoföringen av elcertifikat och ursprungsgarantier överförs till Energimyndigheten. Svenska kraftnät bedömer att förändringen innebär en förenkling för aktörerna. Då behöver man enbart vända sig till en myndighet för att tilldelas elcertifikat, ursprungsgarantier samt uppfylla kvotplikten. På sikt kan det också innebära att staten kan administrera stödsystemen till en lägre kostnad än idag. Energimyndigheten ställer sig positiva till förslaget.

Förändringen kräver dock ett riksdagsbeslut och regeringen måste ta beslut om att ändra i de förordningar där kontoföringsmyndigheten respektive tillsynsmyndigheten utses. Beslutet gällande detta kommer troligtvis att fattas efter sommaren. Överlämningen av kontoföringsverksamheten till Energimyndigheten kan som tidigast ske från och med den 1 januari 2015.

Om och när ett beslut har fattats kommer Energimyndigheten och Svenska Kraftnät mer omfattande att informera aktörerna. En sådan förändring innebär fortfarande att it-stödet Cesar kommer att användas som kontoföringssystem.

 
Omprövning av företag

Ett tjugotal företag registrerade som kvotpliktig elintensiv industri omprövas just nu för undantag från elcertifikatskostnad ytterligare en period.

Läs mer om kvotpliktig elintensiv industri på Energimyndighetens webbplats.


 
Ny statistik från Energimyndigheten

Vindkraftsstatistik
Energimyndigheten publicerade ny statistik för vindkraft den 18 juni. Statistiken visar att Ockelbo var den kommun med mest installerad vindkraft i slutet av 2013, från att inte haft ett enda vindkraftverk 2011.

Läs mer om statistiken för vinkraft på Energimyndighetens webbplats.


Kvartalsstatistik
Under första kvartalet 2014 blev andelen kunder med rörligt elprisavtal större än fastprisavtalen. Detta framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Läs mer om Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2014 på Energimyndighetens webbplats.

 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se