Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2014-09-09
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Informationsträff för oberoende granskare inom hållbarhetslagen

Den 17 oktober 2014, kl.9.30-12.30, arrangerar Energimyndigheten en informationsträff för oberoende granskare inom ramen för lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle. Informationsträffen ska hållas i Stockholm, Energimyndighetens lokaler, Rosenlundsgatan 9, samt i Eskilstuna, Energimyndighetens lokaler, Kungsgatan 43. Föredrag kommer att hållas antingen i Stockholm eller i Eskilstuna och videokonferens kommer att hållas mellan dessa två lokaler. Det kommer även finnas möjlighet att ringa upp via telefonkonferens till den lokal i vilken föredrag kommer att hållas. Vi förmedlar ytterligare detaljer senare. Vi uppskattar dock att ni anmäler er redan nu.

Dagordning kommer att meddelas senare, vi kan dock meddela redan nu att vi kommer att gå igenom de frågor som har uppstått och kunskaper som vi har fått av de omprövningar som har skett under året. Vi uppmuntrar er även att skicka in frågor och diskussionspunkter innan träffen så att vi kan ge detaljerade svar under mötet. Dessa skickas till Alesia Israilava senast den 10 oktober. Ange ”Informationsträff med oberoende granskare” i ämne.
Deltagande är gratis men kräver föranmälan.

Välkommen att göra din anmälan på Energimyndighetens webbplats senast den 9 oktober. Ange i anmälan på vilken plats du avser att delta alternativt om du avser att ringa upp föredragningslokalen via telefonkonferens.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se