Bild
Nyhetsbrev
Styrel
2014-10-21
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   


Styrelhandboken

Nu är handboken för styrels planeringsomgång 2014-2015 tryckt och finns att beställa från Energimyndighetens webbshop.

Handboken innehåller även en bilaga som är en användarhandledning till planeringsdokumenten. Användarhandledningen och handboken finns båda som PDF och går att ladda ner på styrels hemsida: http://www.energimyndigheten.se/styrel.
Bild

 
Film om el- och värmeavbrott

Energimyndigheten har tagit fram två filmer om el- och värmeavbrott. Den ena vänder sig till privatpersoner med tips och råd om hur man kan förbereda sig för ett längre el- eller värmeavbrott i sitt hem. Den andra filmen handlar om kommunens planering för omfattande el- och värmeavbrott och visar bl.a. exempel på hur Falu kommun har löst drivmedelsförsörjningen. Filmerna kan användas i utbildningssyfte. Ni får gärna länka till dem från era webbplatser.


Om det blir el- eller värmeavbrott – vad gör du då?

Planering för el- och värmeavbrott i kommunen


 
Erfarenhetsforum

Den 18-19 november hålls årets andra erfarenhetsforum där Energimyndigheten, MSB och SvK träffar länsstyrelserna för att diskutera den pågående styrel-planeringsomgången.

 
Bild

 


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se