Bild
Nyhetsbrev
Styrel
2014-11-24
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   


Styrelhandboken

Det har skickats ut 620 exemplar av "Handbok för styrels planeringsomgång 2014-2015". Fler handböcker finns att beställa från Energimyndighetens webbshop.

Till handboken finns en användarhandledning till planeringsdokumenten. Användarhandledningen finns som PDF och går att ladda ner på styrels hemsida: http://www.energimyndigheten.se/styrel.


Bild

 
Genomförda utbildningar

Energimyndigheten har mellan januari och november 2014 genomfört tio utbildningar i styrel. Utbildningarna hölls i Stockholm, Göteborg och Malmö och syftade till att ge kunskap om:

- Planeringsprocessen - vem skickar vad till vem?
- Regelverk - ellagen, förordningar och föreskrift
- Identifiering av samhällsviktig verksamhet
- Säkerhetsskydd och sekretessfrågor
- Manuell förbrukningsfrånkoppling
- Användning av planeringsdokumenten
- Workshop om prioritetsklasser

Kursutvärderingarna ger generellt väldigt positiva bedömningar där många har angett att det är lättare att använda de nya planeringsdokumenten. Säkerhetsskydd och sekretess har dock visat sig vara svåra att hantera.

Det var totalt 202 deltagare vid de tio utbildningstillfällena och blandad representation:

- 26 statliga myndigheter
- 19 länsstyrelser
- 10 landsting
- ca 70 kommuner
- ca 10 räddningstjänster
- 35 elnätsföretag
- Övriga - Sveriges Radio


 
Erfarenhetsforum

Den 18-19 november hölls det andra av årets Erfarenhetsforum för länsstyrelserna. Det framkom under mötet att endast 16 statliga myndigheter hade lämnat underlag per den 19 november.


 
Svårigheter att använda Planeringsdokument 1

Energimyndigheten har fått uppgifter om att det uppstått problem vid användningen av planeringsdokument 1. De tester som har gjorts visar att det är inställningar i användarnas datorer som vållat problem. Dessa inställningar begränsar möjligheten för användare att fylla i planeringsdokumentet som avsetts. Om detta problem uppstår rekommenderar vi att ni kontaktar er organisations datorsupport, alternativt använder en annan dator.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se