Bild
Nytt om
Elcertifikat
2015-01-21
 Tipsa om nyhetsbrevet
Kontakta oss via e-post
   


Nu är det dags att deklarera kvotplikten

Detta nyhetsbrev innehåller information om hur och när deklarationen ska genomföras. Nyhetsbrevet skickas ut till dig som var kontaktperson vid föregående års deklaration eller kontaktperson vid anmälan om kvotplikt. För dig som redan skickat in deklarationen innehåller nyhetsbrevet information om annulleringen.

Deklarera senast den 1 mars 2015

Din eller ditt företags deklaration ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 mars 2015. Du är välkommen att höra av dig med eventuella frågor angående deklarationen via e-post. Skriv gärna "Deklaration" i ärendemeningen så kan vi snabbare besvara din fråga. Du kan också kontakta någon av våra handläggare på tfn 016-544 20 00 (vxl).

Bild

 
Så här deklarerar du

Deklarationen görs via Energimyndighetens IT-stöd för elcertifikat och ursprungsgarantier, EUGEN. Energimyndigheten skickar inte ut några deklarationer på papper.

Genom att deklarera elektroniskt har du tillgång till föregående års inlämnade deklaration. På Energimyndighetens webbplats hittar du information om hur du deklarerar som kan vara till hjälp i deklarationsarbetet.

Läs mer om hur du deklarerar på Energimyndighetens webbplats.


 
Har du alla verktyg för att deklarera?

Förbered deklarationsarbetet genom att se till att du har följande:

1. Behörighet till företaget i Energimyndighetens IT-stöd, EUGEN. För att komma åt företagets deklaration måste du ha ansökt om behörighet till företaget via Energimyndighetens e-tjänster. Om du saknar behörighet i EUGEN till det företag du ska deklarera åt ansöker du om det här.

2. Fullmakt krävs om du inte är firmatecknare för det företag du ska deklarera. Fullmakten skickas in per post i original till Energimyndigheten. Här finns blankett för fullmakt.

3. Giltig e-legitimation. Har du ingen e-legitimation - kontakta din bank.


 
Annullering av elcertifikat sker den 1 april

Utifrån den deklaration som företaget lämnar in beslutar Energimyndigheten om hur många elcertifikat som ska annulleras. Den 1 april 2015 annullerar Energimyndigheten det antal som det beslutats om, från ditt eller ditt företags certifikatkonto.

Under annulleringen är Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar stängt.

Du hittar mer information om annullering på Energimyndighetens webbplats.


 
Hur funkar det för ombud?

Om du är registrerad som ombud genom att Energimyndigheten har mottagit en fullmakt i original per post, kommer du åt företagets deklaration elektroniskt i EUGEN efter att du ansökt om behörighet till företaget via våra e-tjänster. Det krävs också att du har en e-legitimation.

Om ditt åtagande som ombud upphör

Det är viktigt att du meddelar Energimyndigheten om ditt åtagande som ombud upphör eller kommer att upphöra. Då ska fullmakten återkallas.

Mer information om ombud finns på Energimyndighetens webbplats.


 
Deklaration för elintensiv industri

Under 2014 har Energimyndigheten omprövat flera företags registrering som elintensiv industri. Det har medfört att företag under året har avregistrerats som kvotpliktig elintensiv industri. Företag som avregistrerats ska bara deklarera för den period som de varit registrerade som elintensiv industri.

På samma sätt ska nya företag som har registrerats som kvotpliktiga under året, bara deklarera för den tid de varit registrerade som kvotpliktig (elintensiv industri). För tiden fram till registreringen deklarerar elleverantören företagets kvotplikt.

Mer information om deklaration för elintensiv industri hittar du på Energimyndigheten webbplats.
 
Deklaration för elleverantörer

Elleverantören ska i sin deklaration ta upp alla elleveranser till slutanvändare. Observera att i posten fakturerad el (fakturerad försäljning till elanvändare) anges den mängd el som företaget fakturerat under beräkningsåret, dvs. 2014. Försäljningen av el anses motsvara den mängd el som fakturerats under 2014 oavsett under vilket år elen använts.

Mer information om hur elleverantörer ska deklarera hittar du på Energimyndighetens webbplats.
 
Deklaration för elanvändare

De företag som är registrerade som kvotpliktiga elanvändare är endast kvotpliktiga för den el de producerar, importerar eller köper från den nordiska elbörsen och använder själv. El som en kvotpliktig elanvändare köper från en elleverantör, är elleverantören kvotpliktig för.

Mer information om hur elanvändare ska deklarera hittar du på Energimyndighetens webbplats. 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se