Bild
NYTT OM
Ursprungsgarantier för el
2015-03-17
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   


Inbjudan till referensgruppsmöte om ursprungsgarantier

Den 17 april bjuder Energimyndigheten in intresserade att delta i det andra referensgruppsmötet om systemet för ursprungsgarantier för el och ursprungsmärkning av el.
Precis som förra året kommer det finnas möjlighet att skicka in punkter till dagordningen på förhand. Deltagarna kommer alltså att ha stort inflytande på vilka frågor som tas upp på mötet. Eftersom intresset var stort förra året har mötet i år flyttats till en större lokal på Stockholm Waterfront Congress Centre, alldeles i anslutning till centralstationen.

Innehåll

- Hur annullerar man på rätt sätt? Hur sker tillsynen över ursprungsmärkningen? Energimarknadsinspektionen svarar.
- Certifikatregistret Cesar har flyttat från Svenska Kraftnät till Energimyndigheten. Vad innebär det för producenter, elleverantörer, elanvändare och handlare?
- Hur ser framtiden för UG-handeln ut? Energimyndigheten informerar om arbetet med att koppla Cesar direkt till AIB-hubben.
- Energieffektiviseringsdirektivet och ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärme: Vad är tidsplanen? Vad kommer det innebära för kraftvärmeproducenterna?
- Övrigt: Välkommen att skicka in dina egna frågor och synpunkter! Detta gör du i samband med anmälan.

Seminariet är kostnadsfritt.

Tid: fredagen den 17 april 2015 kl 13:00 – 16:00
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (samma lokal som användarrådet för elcertifikat hålls i på förmiddagen)

Anmälan till referensgruppsmötet görs via länken nedan. Observera att antalet platser är begränsat. De som fått plats kommer att få en kallelse före mötet.

Vid frågor, kontakta johan.malinen@energimyndigheten.se.


Anmäl dig via den här länken senast den 15 april.


VÄLKOMMEN!

Bild

 


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se