Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2015-03-17
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Rapportering senast 1 april

Energimyndigheten vill påminna om att rapportering enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen ska skickas in senast den 1 april 2015. De rapporteringsskyldiga aktörer som den 1 april inte lämnat in uppgifter om 2014 års mängder kan komma att föreläggas. Föreläggandet kan förenas med vite.

Det verktyg som ska fyllas i laddas ned från Energimyndighetens hemsida och skickas in elektroniskt via E-tjänsten Hållbara bränslen av behörig person. För att få behörighet krävs att man har ansökt om behörighet och skickat in en fullmakt.

Om ert bolag innehar hållbarhetsbesked men inte ska rapportera några mängder, ska detta meddelas till Energimyndigheten via hbk@energimyndigheten.se eller 016-544 21 35. Detta kan vara fallet om inga mängder hanterades under 2014 eller om hanterade mängder ska rapporteras av annan aktör i produktionskedjan.

Frågor om rapporteringen kan ställas direkt till maria.forsberg@energimyndigheten.se


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se