Bild
Nyhetsbrev
Styrel
2015-05-25
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   


MFK-mötet

Den 28 april arrangerade Svenska Kraftnät sitt årliga MFK-möte. På mötet presenterades resultat från den funktionstest av SUSIE som genomfördes i oktober 2014.

Som en del av årets test skulle lokalnätsinnehavarna kontakta sina matande elnätsföretag. Analysen visar att det fortfarande finns ett betydande antal lokalnätsinnehavare som behöver utveckla sina rutiner. En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta vidare med frågan.

Den 1 december 2015 utökas gruppen särskilt anvisade elnätsföretag med Tekniska verken i Linköping AB och Mälarenergi AB.

Bild

 
Styrelkollegan Bo Gellerbring på MSB går i pension

Bo Gellerbring har arbetat med styrel sedan KBM blev MSB 2009. I anslutning till omorganiseringen och att Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet bildades i Karlstad blev Bo MSB:s styrelrepresentant och har därmed varit med på styrels båda planeringsomgångar. Den sista juli går Bo i pension så vi passade på att ställa några frågor till honom innan han lämnar styrel-teamet:

Du har ju varit med under styrels långa utvecklingsresa, vad har varit den största utmaningen?
- Att få till likartade bedömningar runt om i landet av vilka verksamheter som är samhällsviktiga och vad som bör prioriteras. MSB har försökt att ge en övergripande inriktning men det är en svår fråga.

Vad har varit roligast med styrelarbetet?
- Den fina samverkan mellan myndigheter, kommuner, länsstyrelser och de privata aktörerna som varit involverade. Man får sådan stimulans i arbetet när det finns engagemang och intresse där ute av att göra något bra av styrel. Styrelarbetet har varit intressant, givande och roligt helt enkelt!

Vad är du mest stolt över?
- Inriktningsdokumentet för identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare som blev en viktig grund för styrel och som kom att användas i utbildningarna. Prioritetsklasserna i dokumentet blev senare också inarbetade i styrelförordningen.

Vad kommer du att göra framöver?
- Jag har redan tränat på att vara pensionär då jag har gått ner i arbetstid, men framöver kommer det att läggas ner en hel del tid på huset, snickeriarbete och golfen som är ett stort intresse. Jag kommer även ha mer tid till att umgås med min familj och mina barnbarn.

Kommer du att fortsätta syssla med något krishanteringsrelaterat?
- Mitt intresse för att ställa upp och göra en insats för samhället kvarstår ju, så jag funderar på att engagera mig i någon frivillig resursgrupp eller göra en insats i Missing People eller dylikt.

Energimyndigheten tackar Bo för ett gott samarbete!


 
Bemanningen av styrel-mailen i sommar

Energimyndighetens styrelmail kommer inte att vara bemannad under veckorna 31 och 32, det vill säga 27/7 - 7/8.

Trevlig sommar!


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se