Bild
Nytt om
Elcertifikat
2015-10-13
 Tipsa om nyhetsbrevet
Kontakta oss via e-post
   


Kontoföringssystemet Cesar – kontoansvarig för privatpersoner

För kontohavare i Cesar som är privatpersoner kommer Energimyndigheten att införa en förenkling när det gäller att utse en kontoansvarig. Idag måste samtliga kontohavare utse en kontoansvarig som får behörighet till certifikatkontot. Från och med mitten av oktober kommer en kontohavare som är en privatperson per automatik också att vara kontoansvarig till sitt certifikatkonto direkt efter att anläggningen godkänts för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.

Om kontohavaren däremot vill utse någon annan person än sig själv som kontoansvarig för certifikatkontot ska kontohavaren skicka in formuläret ”Anmälan om certifikatkonto” till Energimyndigheten. Om kontohavaren vill ge ett ombud (exempelvis ett elhandelsföretag) åtkomst ska en användarfullmakt skickas in som ger ombudet åtkomst till kontot. En sådan användarfullmakt lämnar Energimyndigheten ut efter begäran.

Bild

 
Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har fått uppdrag inför Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet. Uppdragen rör:

1. Justering av kvotkurvan för att uppfylla åtaganden inom den gemensamma marknaden
2. Behovet av en tidpunkt för när anläggningar måste vara drifttagna för att bli godkända enligt avtalet med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat
3. Redovisa genomförda och planerade marknadsförbättrande åtgärder
4. Torvens utveckling inom energisektorn och elcertifikatsystemet
5. Utvecklingen av elcertifikatsystemet efter 2020

I samband med att Energimyndigheten tog emot uppdragen skickades en förfrågan om synpunkter om uppdragen inför myndighetens utredningsarbete. Sista dagen att komma in med synpunkter är den 19 oktober 2015.

Deluppdrag 1-4 ska redovisas senast i juni 2016 och deluppdrag 5 senast oktober 2016.
Eventuella lagändringar planeras att träda i kraft den 1 januari 2018.

Mer information hittar du på Energimyndighetens webbplats.


 
Möjlighet att bidra inom uppdraget om solelstrategi

Energimyndigheten efterfrågar skriftliga bidrag inför uppdraget att ta fram en strategi för ökad användning av solel i Sverige. Syftet är att komplettera det underlag som Energimyndigheten utgår ifrån inom uppdraget. Sista datum för att lämna förslag är den 23 oktober 2015.

För mer information se nyheten på Energimyndighetens webbsida.


 
Ny webbplats - nyhetsprenumerationer behöver aktiveras

Energimyndighetens webbplats kommer att ersättas av en ny den 22 oktober. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se. Bytet av webbplats innebär att befintliga nyhetsprenumerationer kommer att upphöra.
Du som redan prenumererar på våra nyheter behöver, efter bytet av webbplats, gå in och aktivera dina prenumerationer igen.

För dig som ännu inte prenumererar
Energimyndigheten publicerar löpande nyheter och pressmeddelanden om elcertifikatsystemet på myndighetens webbsida. Du kan få våra nyheter direkt via ett så kallat RSS-flöde. Med hjälp av RSS så kan du enkelt prenumerera på Energimyndighetens nyheter utan att behöva besöka vår webbsida.
Mer information och hur du börjar prenumerera på våra nyheter via RSS.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se