Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2015-11-11
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Rapport: Drivmedel i Sverige 2014

Energimyndigheten har publicerat en rapport om drivmedel som används i Sverige. Rapporten baseras på de data som samlas in i samband med årlig rapportering enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen. I rapporten kan du bland annat läsa om hur växthusgasutsläppen från drivmedel har minskat och varifrån den råolja som används för drivmedelsproduktion i svenska raffinaderier kommer ifrån. Du hittar rapporten i Energimyndighetens webbshop.


 
Forum: Hållbara bränslen

Någon gång per år arrangerar Energimyndigheten Forum hållbara bränslen. Syftet är att informera berörda aktörer om olika aktuella händelser inom regelverket för hållbarhetskriterier och även drivmedelslagen. I år kommer forumet bland annat innehålla information om anläggningsbesked och en redovisning av den utredning som Energimyndigheten har gjort om regelverket för hållbarhetskriterier. Forum kommer att gå av stapeln den 9 december i Stockholm, välkommen att anmäla dig via denna länk!


 
Förordning om anläggningsbesked på remiss

Regeringskansliet har tagit fram ett förslag till förordning för anläggningsbesked, se även tidigare lagrådsremiss om anläggningsbesked. Förordningen skickades ut på remiss under vecka 44. Det är möjligt att skicka in ett remissvar till regeringskansliet även om man inte står med på deras sändlista för remissen.


 
Energimyndighetens nya webbplats

Energimyndigheten får en helt ny webb! Förutom en utseendemässig ansiktslyftning bjuder den nya webbplatsen på ett adaptivt gränssnitt som fungerar bra med smartphones och tablets. Strukturen har också reviderats för att ge ett mer logiskt upplägg. Sidorna för hållbara bränslen har också omarbetats och vi tar gärna emot synpunkter på hur vi ytterligare kan utveckla informationen på vår webb!


 
Anmäl dig till nyhetsprenumeration

I och med lanseringen av Energimyndighetens nya webbplats införs också en ny funktion som innebär att du kan prenumerera på de nyheter som du är intresserad av. Ett av ämnesområdena för nyhetsprenumeration är ”hållbara bränslen”. Gå in och registrera din prenumeration på Energimyndighetens webbplats.
 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se