Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2015-11-24
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Glöm inte att anmäla dig till forum hållbara bränslen!

Den 9 december anordnar vi för sjätte gången forum hållbara bränslen, denna gång i Stockholm. Sista anmälningsdag är 27 november, här hittar du anmälningsformuläret. Där finns även ett program för forumet.


 
Vägledning om anläggningsbesked på remiss

Den 12 november skickade vi ut ett förslag till Vägledning om anläggningsbesked. Vägledningen ger praktisk information om hur anläggningsbesked enligt lagen och förordningen om hållbarhetskriterier ska hanteras. Sista datum för remissvar är den 27 november, dokumenten hittar du på Energimyndighetens webbplats.


 
Föreskrifter om rapportering enligt drivmedelslagen under arbete

Rapportering enligt drivmedelslagen har skett sedan 2012. Nu håller Energimyndigheten på att formulera nya föreskrifter efter det att EU-kommissionen fattat beslut om beräkningsmetoder, rapportering och ursprungsuppgifter.
Direktivet syftar till att övervaka uppfyllandet av bränslekvalitetsdirektivets mål om sex procent minskade växthusgasutsläpp från drivmedel. Till grunden för föreskriftsarbetet ligger det tillämpningsdirektiv som beslutades tidigare i år. Metoderna skiljer sig i vissa punkter men inte väsentligen. Energimyndighetens ambition är att utformningen av rapporteringen även fortsättningsvis ska likna den befintliga i största möjliga utsträckning.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se