Webbversion | Skicka vidare

Februari 2016 l  Affärsutveckling och kommersialisering

Bilden visar en solfångare från Cleanergy som fått affärsutvecklingsstöd från Energimyndigheten.

Har du ett innovativt företag inom energiområdet?

Vi söker företag med behov av finansiering för att lyckas!

Har du ett litet företag och behöver stöd via finansiering, affärsutveckling och nätverk är du välkommen att höra av dig till oss!

Energimyndigheten arbetar för att nya innovationer inom energieffektivisering och förnybar energi ska nå marknaden snabbare. Tillsammans med svenskt näringsliv arbetar vi för att driva på utvecklingen och omställningen till ett mer hållbart energisystem.

www.energimyndigheten.se/affarsutveckling

 
 
 
 

Ny finansieringsform - bidrag med begränsad royalty

Från och med 2016 har Energimyndighetens stöd till affärsutveckling bytt form från villkorslån till bidrag med begränsad royalty.


Vill du eller någon du känner ta del av vårt erbjudande? Skicka in en intresseanmälan till oss!

Formulär för intresseanmälan och mer information finns på vår webbplats.

 
 
 
 

siffror som redovisar resultat av Energimyndighetens affärsutvecklingsverksamhet

Resultat av Energimyndighetens affärsutvecklingsstöd:

  • 79 företag har fått stöd
  • 583 miljoner kronor har totalt
    beviljats i stöd
  • 7,4 miljoner kronor har beviljats i genomsnitt per företag
  • 804 miljoner koronor har tillförts i privat samfinansiering
  • 3 miljarder kronor är värdet av de sex högst värderade företagen
 

 
 
 
 
Prenumerera på det här nyhetsbrevet:
 

 

Vill du veta mer om Energimyndighetens stöd till affärsutveckling?


Fortsätt prenumerera på det här nyhetsbrevet och ta del av våra löpande uppdateringar, utlysningar m.m. inom affärsutveckling och kommersialisering.


Anmäl din prenumeration här.

 
 
 
 
Ny publikation:
 

 

Få en överblick av forskning och innovation på energiområdet


Energiforskningsläget är en publikation från Energimyndigheten som ger dig en bra överblick av vad som har skett inom forskning och innovation på energiområdet de senaste åren.


Publikationen innehåller ett särskilt kapitel om vår verksamhet för affärsutveckling och kommersialisering.

Ladda ner eller beställ Energiforskningsläget i Energimyndighetens webbshop.

 
 
 
 


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+