Ett nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Maj 2016 | Affärsutveckling och kommersialisering

UTLYSNING
 

Utlysning av 10 miljoner kronor för introduktion av ny energiteknik på marknaden


Har du utvecklat en teknik eller en produkt och vill öka försäljningen? Sök till vår nya utlysning!


Vi har avsatt 10 miljoner kronor för marknadsinsatser inför introduktion av ny energiteknik. Utlysningen riktar sig till svenska små och medelstora företag (SMF) som önskar kommersialisera sin teknik och sina produkter/tjänster.

Utlysningen är öppen till och med den 30 maj, 12.00.

Utlysningen hittar du på Energimyndighetens webbplats.

 
 
 
 

 

Zbee, den elektriska trehjulingen

Energimyndighetens portföljbolag Clean Motion grundades 2009 och tillverkar samt säljer den elektriska trehjulingen Zbee.

Zbee är ett fordon med låg vikt och hög energieffektivitet, där produktionen fram till idag har varit i mindre skala. Bolaget är nu på väg till börsen och genomför en nyemission där de vid full teckning tillförs ca 18 MSEK, före emissionskostnader.

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa om fler företag som har fått stöd till affärsutveckling genom vår verksamhet.

Bild på Zbee från Clean Motion

 
 
 
 

Koldioxidbesparingar för Energimyndighetens portfölj

Energimyndigheten genomför en CO2-beräkning för vår portfölj av företag. Indikativt visar det på att portföljen som helhet har potential att spara koldioxidekvivalenter som motsvarar flertalet gånger Sveriges totala utsläpp årligen.

När beräkningen är färdigställd, publicerar vi den på vår webbplats, håll utkik!

Läs om företagen i vår portfölj på vår webb.

 

Clean Energy Ministerial i San Francisco

Under juni kommer ett CEM7- möte (Clean Energy Ministerial) äga rum i San Fransisco. Då samlas Energiministrar från många olika länder för att diskutera minskning av framtida utsläpp.

Energimyndigheten kommer att finnas på plats tillsammans med sju företag från vår portfölj som har potential att bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem. Även Sveriges Energiministern, Ibrahim Baylan kommer att besöka eventet.

Läs mer om eventet här.

 
 
 
 

 

Välkommen till teamet Leif

Leif Lyckebäck är ny handläggare på Energimyndigheten och ska arbeta med affärsutveckling och kommersialisering.

Leif har en utbildning som jägmästare i grunden, och har efter det arbetat under ett tiotal år med affärsverksamhet och processutveckling i skogsbranschen, både i Sverige och internationellt. Han kompletterade med utbildning inom affärsutveckling och drev egen verksamhet under drygt tio år, dels ett eget innovationsbolag och dels ett konsultbolag inom affärsutveckling.

- Som anställd på Energimyndigheten vill jag bidra med fokus på att skapa värde och kundnytta samt med en affärsmässig förståelse av den skogliga värdekedjan, som är en hörnsten i Sveriges omställning av energisystemet. Jag ser mycket fram emot att få vara drivande i denna utveckling tillsammans med engagerade och kunniga kollegor på Energimyndigheten!

 

 
NY UTREDNING
 

Fyra möjliga energiframtider ska skapa nya samtal

Energimyndigheten har gett ut "Fyra framtider – energisystemet efter 2020", en analys som visar upp fyra möjliga scenarier för framtidens svenska energisystem. Med framtiderna Forte, Legato, Espressivo och Vivace gör Energimyndigheten nedslag runt 2035 och blickar fram mot 2050. De olika framtiderna tar avstamp i olika drivkrafter som formar samhället och har energi som nav.


Fyra framtider är en kreativ och på alla sätt ovanlig utredning som vill skapa en ny dialog kring energifrågorna.

Läs gärna mer: http://www.energimyndigheten.se/fyraframtider

 
 
 
 


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+