Bild
Nytt om
Elcertifikat
2016-05-12
 Tipsa om nyhetsbrevet
Kontakta oss via e-post
   


Bild

 
Energimyndigheten och NVE bjuder in till elcertifikatseminarium den 9 juni

Seminariet är en del av kontrollstationen 2017 inom ramen för den svensk-norska elcertifikatsmarknaden. Energimyndigheten och NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kommer att presentera förslag till åtgärder för att säkra en fortsatt välfungerande elcertifikatsmarknad.

Energimyndigheten och NVE arrangerar årligen ett marknadsseminarium för den gemensamma elcertifikatsmarknaden. I år har seminariet slagits samman med ett kontrollstationsseminarium, vilket innebär att deltagarna även får status för kontrollstation 2017.
På marknads- och kontrollstationsseminariet kommer Energimyndigheten och NVE presentera rapporter med förslag till ändringar i elcertifikatsystemet. Rapporterna är en redovisning av de uppdrag från Miljö- och energidepartementets och det norska Olje- og energidepartementets som ska rapporteras i juni.
De teman som bland annat tas upp är:

  • Elcertifikatsmarknaden och förslag till marknadsförbättrande åtgärder
  • Tidpunkt för godkännande av anläggning i Sverige
  • Fortsatt process för kontrollstation 2017

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud (NVE) inleder seminariet, och han kommer också presentera de ändringar NVE gör för att aktörerna lättare ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka projekt som närmar sig realisering. Detta är viktig information för att kunna värdera hur många anläggningar som är nödvändiga innan målet på 28,4 TWh till 2020 nås.
Närmare information om offentliggörande av rapporter och presentationer kommer att lämnas senare.

Bakgrund

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet. Kontrollstation 2017 genomförs så att eventuella lagändringar kan träda i kraft från 1 januari 2018.

Praktisk information:

Tid: Torsdag 9 juni 2016 kl 12.30 – 15.00
Plats: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen, Oslo
Seminariet kostar 350 NOK. Enkel lunch serveras.
Anmälan sker senast 6 juni via formulär på NVEs webbplats


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se