Ett nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

September 2016 | Affärsutveckling och kommersialisering

UTLYSNING
 

20 miljoner kronor för verifiering av nya energiinnovationer

Energimyndigheten utlyser 20 miljoner kronor för verifiering av nya energiinnovationer. Projektförslag som har potential att bidra till omställningen av energisystemet genom tillförsel av förnybar energi eller energieffektivisering välkomnas i utlysningen. Sista ansökningsdag är den 20 september.

Utlysningens syfte är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför en kommersiell fas. Utlysningen riktar sig till svenska små och medelstora företag (SMF) och enskilda forskare och innovatörer.

Läs hela utlysningstexten med instruktioner för hur du ansöker på vår webb.

 
 
 
 

Vi deltar i satsningen Connect Green

Connect Green Day anordnas regelbundet på flera platser i landet. Här varvas intressanta talare med paneldiskussioner. Företag får möjlighet att presentera sin affärsidé för investerare och övrig publik och det finns gott om utrymme för möten.

Connect Green är en långsiktig satsning som Energimyndigheten finansierar och anordnar tillsammans med Connect, vilken syftar till att främja svensk miljöteknik. Målsättningen är att skapa en stark, naturlig och kontinuerlig arena där gröna entreprenörer och investerare med intresse för miljöteknik kan mötas. Satsningen syftar också till att göra alla parter, både entreprenörer och investerare, väl förberedda inför dessa möten.

Under 2015 hölls fem mötesplatser i olika städer i Sverige. Mer än 70 provcent att de som deltog under förra året anger i utvärderingarna att de tycker mötesplatserna är bra eller mycket bra. 45 miljöteknikföretag har fått coachning av Connect och av dessa har 36 gått vidare och presenterat sig närmare för investerare.

Läs mer om Connect på connectsverige.se

Kom och träffa oss!

Connect Green Day Göteborg den 11 oktober

Connect Green Day Uppsala den 19 oktober

 
 
 
 

Candela Speedboat bidrar till miljövänligt och tyst båtåkande

Energimyndigheten stöttar Candela Speed Boat AB med affärsutvecklingsstöd för utveckling av en ny typ av motorbåt för privat bruk som drivs helt på elektricitet och som därmed bidrar till tystare, billigare och mer miljövänligt båtåkande.

Konceptet som Candela har utvecklat är unikt då båten kan färdas både långt och snabbt i förhållande till andra eldrivna sportbåtar.

Läs hela nyheten om Candela Speedboat på vår webbplats.

 
 
 
 

Sök affärsutvecklingsstöd hos oss

Än finns det möjlighet att söka och få affärsutvecklingsstöd från Energimyndigheten under 2016.

Energimyndigheten arbetar för att forskning och innovationer som sparar energi eller ger förnybar energi, snabbare ska nå marknaden.Vi stödjer företag på tre sätt; genom finansiering, affärsutveckling och nätverk.

Tillsammans med svenskt näringsliv arbetar vi för att driva på utvecklingen och omställningen till ett mer hållbart energisystem.

Mer information om stödet och hur du skickar in en intresseanmälan finns på vår webbplats www.energimyndigheten.se/affarsutveckling

 

 
 
 
 


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+