Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2017-03-23
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Rapportering DML och HBL

Rapporteringen enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen ska vara inskickad till Energimyndigheten senast den 1 april. Kom gärna in i god tid. Det underlättar för oss att sammanställa resultatet. Årets rapporteringsmall hittar ni på energimyndighetens webbplats. Rapporten skickas in via vår e-tjänst Hållbara bränslen som ni hittar i myndighetens e-tjänsteportal.


 
Föreskrifter enligt drivmedelslagen

Energimyndigheten kommer inom kort att skicka ut förslag till föreskrifter på remiss. Bestämmelserna innehåller bestämmelser om hur rapporteringen enligt drivmedelslagen ska gå till samt vilka sanktioner som kan utfärdas om rapporteringen inkommer för sent samt om målet om 6 % reduktion av växthusgasutsläppen inte uppfylls till 2020.


 
Miljöinformation om drivmedel

Energimyndigheten utreder på uppdrag av regeringskansliet hur en konsumentmärkning med miljöinformation om drivmedel kan utformas. Märkningen ska bygga på uppgifter som hanteras inom hållbarhets- och drivmedelslagen, exempelvis utsläppsminskning, råvara och ursprung. Uppdraget redovisas den 28 april och ska innehålla författningsförslag.


 
Reduktionsplikt

I kölvattnet av Energimyndighetens förslag till styrmedel för ökad användning av biodrivmedel i bensin och diesel har regeringskansliet föreslagit en ny lag om reduktionsplikt för bensin och diesel. Förslaget har skickats ut på remiss, svar ska skickas senast den 19 april.


 
Prenumerera på våra nyheter

Energimyndigheten publicerar löpande nyheter och pressmeddelanden om bland annat hållbara bränslen på myndighetens webbsida. Du kan enkelt ta del av vårt flöde genom att starta en prenumeration. Välj ämne och hur ofta du vill bli uppdaterad så får du nyheterna direkt till din mejl. Mer information om hur du börjar prenumerera på våra nyheter.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se