Bild
NYTT OM
Ursprungsgarantier för el
19 maj 2017
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Remiss av föreskrifter om ursprungsgarantier för el

Energimyndigheten har skickat förslag på nya föreskrifter om ursprungsgarantier för el på remiss. Intresserade aktörer kan lämna synpunkter på förslaget med e-post till registrator@energimyndigheten.se eller per post till Statens energimyndighet, 631 04 Eskilstuna. Ange dnr 2017-6669.

Synpunkter ska lämnas till Energimyndigheten senast den 7 juni 2017.
Frågor om remissen besvaras under remisstiden av Fredrik Forsberg genom e-post till fredrik.forsberg@energimyndigheten.se eller tel. 016-544 23 73.

Läs och ladda ned

Förslag på nya föreskrifter
Konsekvensutredning


Om ursprungsgarantier på Energimyndighetens webbplats


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se