Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2017-07-14
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 

Save the date: Forum hållbara bränslen 21 september

Den 21 september anordnar vi efter ett års uppehåll forum hållbara bränslen. Vi kommer att hålla till i World Trade Center, Stockholm. Forumet är ett tillfälle för branschen att ta del av aktuell information om regelverken kring hållbarhetskriterier och drivmedel. Vi kommer förstås att informera om arbetet med reduktionsplikt för biodrivmedel, men också om Energimyndighetens uppdrag om miljöinformation för drivmedel. Även aktuella uppdateringar av föreskrifter till hållbarhetslagen samt nya föreskrifter till drivmedelslagen presenteras.


 

Ny e-tjänst för hållbara bränslen lanseras

Nu har vi lanserat en ny e-tjänst för hållbara bränslen. Du som har behörighet till den gamla e-tjänsten kommer även åt den nya. Loggar in gör man som vanligt på mina sidor, Energimyndighetens e-tjänsteportal. Den nya e-tjänsten ersätter de flesta av våra gamla Wordmallar, men mallarna för rapportering samt utlåtande från oberoende granskare finns kvar, du hittar dessa på hjälpsidan för e-tjänsten


 

Drivmedel 2016

Efter att näst intill alla leverantörer av drivmedel har rapporterat vilka leveranser som skett under 2016 enligt drivmedelslagen presenteras nu resultaten i rapporten.

Andelen förnybart i drivmedel uppgick till knappt 19 procent i de drygt 92 TWh som levererats. 62 procent var diesel med en inblandning av 21 procent biokomponenter och 32 procent var bensin med i genomsnitt 5 procents inblandning av biokomponenter.
Biokomponenterna i diesel är FAME och HVO, i bensin etanol och ETBE. En ny biokomponent har börjat användas om än i ringa omfattning i bensin. Det är en syntetisk bensin.

FAME och HVO säljs även som 100 procentiga drivmedel. Försäljningen av FAME100 uppgick till 760 GWh och har minskat till hälften jämfört med 2015. Försäljningen av HVO100 har ökat och upp går till 2,6 TWH och är nu Sveriges tredje största drivmedel. Försäljningen av fordonsgas uppgick till 1,6 TWh med en inbladning av 83 procent biokomponenter. E85 har minskat stadigt from 2013 och uppgår till knappa 290 GWh under år 2016.

Totalt sett fortsätter andelen biokomponenter att öka totalt, alltså betraktat både som iblandningskomponent i bensin, diesel och fordonsgas samt som rent förnybara drivmedel. Det är HVO som står för den stora ökningen med hela 66 procent jämfört med 2015. Även biogas ökade med 16 procent. Mängden etanol och FAME har däremot minskat med 19 respektive 28 procent.


Årets rapport finns att läsa på Energimyndighetens webbplats.


 

Föreskrifter till drivmedelslagen på remiss

Energimyndigheten har remitterat föreskrifter för drivmedelslagen. Remissvar ska vara inkomna till Energimyndigheten den 1 september. Klicka på länkarna nedan för att ta del av remissen.

Missiv med information om remissen och hur man svarar
Förslag till föreskrifter
Sändlista


 
Prenumerera på våra nyheter

Energimyndigheten publicerar löpande nyheter och pressmeddelanden om bland annat hållbara bränslen på myndighetens webbsida. Du kan enkelt ta del av vårt flöde genom att starta en prenumeration. Välj ämne och hur ofta du vill bli uppdaterad så får du nyheterna direkt till din mejl. Mer information om hur du börjar prenumerera på våra nyheter.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se