Informationsdag för VU

Tisdag 28 november på Norra Latin i Stockholm


utslappshandel.se
| Energimyndigheten • Naturvårdsverket

Till verksamhetsutövare som omfattas av utsläppshandel
Handel med utsläppsrätter
2017-06-26

 
Informationsdag för verksamhetsutövare

Vi vill med denna information önska alla en trevlig sommar och samtidigt informera er om datumet för höstens informationsdag för verksamhetsutvecklare som arrangeras av Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Informationsdagen kommer att genomföras tisdagen 28 NovemberNorra Latin i Stockholm.

Inbjudan och mer information kommer att skickas ut efter sommaren!


Trevlig sommar önskar Energimyndigheten och Naturvårdsverket
 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna • www.energimyndigheten.se
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm • www.naturvardsverket.se/klimat