Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2017-08-23
 


 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Anmäl dig till Forum Hållbara bränslen

Nu är anmälan till Forum Hållbara bränslen öppen. Forumet äger rum på World Trade Center i Stockholm den 21 september kl. 9:00-15:00.
Detta är ett tillfälle för branschen att ta del av aktuell information om regelverken kring hållbarhetskriterier och drivmedel. Vi kommer förstås att informera om arbetet med reduktionsplikt för biodrivmedel, men också om Energimyndighetens uppdrag om miljöinformation för drivmedel.
Klicka här för att komma till program och anmälningsformulär.


 

Föreskrifter till drivmedelslagen är på remiss

Regeringen har tagit fram en proposition om ändringar av drivmedelslagen som ska beslutas i riksdagen. Energimyndigheten har tagit fram förslag på föreskrifter till drivmedelslagen som nu är på remiss. Sista datum för att lämna remissvar är den 1 september. Ta del av remissen nedan.

Missiv med information om remissen och hur man svarar
Förslag till föreskrifter
Sändlista


 

Reduktionsplikt för bensin och diesel

Reduktionsplikt är ett nytt styrmedel som innebär att drivmedelsleverantörer ska se till att den bensin och diesel de säljer ska uppfylla en viss utsläppsminskning jämfört med om de vore helt fossila. Regeringen bearbetar just nu de remissvar som har tagits emot om promemorian med lagförslag. Därefter ska en proposition beredas och beslutas i riksdagen. Energimyndigheten kommer under hösten att ta fram föreskrifter som preciserar det praktiska införandet av styrmedlet. Redovisningen av reduktionsplikt kommer i så stor utsträckning som möjligt att baseras på befintlig rapportering enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen.Efter att näst intill alla leverantörer av drivmedel har rapporterat vilka leveranser som skett under 2016 enligt drivmedelslagen presenteras nu resultaten i rapporten.


 

Kommande ändringar i hållbarhetslagen och förordningen

I en ny proposition föreslår regeringen en ny definition för restprodukter från förnybartdirektivet. Förslaget innebär att restprodukter från bearbetning måste ha både lågt utfall och ekonomiskt värde i förhållande till huvudprodukterna. En följd av detta är att exempelvis råvaran PFAD sannolikt inte längre skulle kunna betraktas som en restprodukt.

PRopositionen om ändringarna ska beslutas i riksdagen. Ett utkast till den del av förordning som avser tolkningen av restprodukter är just nu på remiss, senaste svarsdatum är den 11 september. Energimyndigheten har också påbörjat ett arbete med ändringar av föreskrift och vägledning med anledning av detta.

Ändringarna föreslås träda ikraft 1 januari 2018.


 
Prenumerera på våra nyheter

Energimyndigheten publicerar löpande nyheter och pressmeddelanden om bland annat hållbara bränslen på myndighetens webbsida. Du kan enkelt ta del av vårt flöde genom att starta en prenumeration. Välj ämne och hur ofta du vill bli uppdaterad så får du nyheterna direkt till din mejl. Mer information om hur du börjar prenumerera på våra nyheter.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se