Webbversion | Skicka vidare | Hemsida | Skriv ut

Karolinska Institutet - Institute of Environmental Medicine
Nyhetsbrev november 2014
Aktuell verksamhet och nyheter vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet,
- forskning, riskbedömning och utbildning inom miljömedicin.

Nyheter

Foto: MSB Skogsbrand

Hälsoeffekter av skogsbranden

I en intervju i SVT:s Gomorron Sverige berättar Erik Melén, forskare vid IMM om vad skogsbranden i Västmanland kan ha för effekter på hälsan.

Sten Orrenius

En av världens mest inflytesrika forskare

Sten Orrenius professor emeritus IMM, är en av forskarna på Thomas Reuters lista över de forskare i världen som har fått flest citeringar.

Aula Medica

Kemikalierna i din vardag

IMM seminariet "Kemikalierna i din vardag - hur farliga är de?" blev en succé. Närmare 500 personer kom till Aula Medica för att lyssna på presentationer om nanopartiklar, hormonstörande och allergiframkallande ämnen

Miljöpolitikens spelplan

Miljöpolitikens spelplan

I en rapport från miljöforsknings-beredningen, där bland annat Marie Vahter, professor IMM ingår, diskuteras och analyseras den föränderliga miljöpolitikens spelplan samt förutsättningarna för en verkningsfulll miljöpolitik.

Marie Vahter

Hedersdoktor vid KTH

För sina betydelsefulla insatser har Marie Vahter, professor och enhetschef vid IMM:s enhet för metaller & hälsa utsetts till hedersdoktor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Flicka som blåser upp ballong

Hur påverkas din hälsa av luften du andas?

IMM var en av medarrangörerna av Spirometridagen på Stockholms centralstation 2-3 oktober, där allmänheten kunde mäta sin lungfunktion.

Evidensbaserat folkhälsoarbete

Evidensbaserat folkhälsoarbete

Boken "Evidens-baserat folkhälsoarbete" vill bidra till ett vetenskapligt förhållningssätt i praktiskt folkhälsoarbete. Lydia Kwak, m fl forskare vid IMM har bidragit till bokens innehåll.

FORTE logotyp

FORTE anslag till IMM-forskare

Sju forskare på IMM har fått anslag från FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskning

Anders Lindén

Nyupptäckt mekanism i lungornas bakterieförsvar

En ny studie från IMM presenterar en tidigare okänd immunologisk mekanism som skyddar oss mot bakterie-infektioner i lungorna. Långsiktigt kan upptäckten bidra till nya och bättre behandlingar.

Agnetha Åkesson

Preventivt hälsoarbete kan ge färre hjärtinfarkter

En ny studie från IMM visar att en livsstil som kombinerar hälsosam vikt och kosthållning, regelbunden motion, måttligt alkoholintag och icke-rökning skulle kunna förebygga fyra av fem hjärtinfarkter hos män.

Johan Frostegård

Immunitetsforskning påvisar skyddseffekter för åderförkalkning

Resultaten kan få betydelse för immunologisk behandling av och vaccin mot kroniska inflam-matoriska sjukdomar som åderförkalkning och även reumatiska sjukdomar.

Göran Pershagen

Långvarig exponering för flygbuller kan öka bukomfånget

Män och kvinnor som bott nära Stockholm Arlanda flygplats under en tioårsperiod ökade mer i bukomfång än personer som inte utsatts för flygbuller, visar en ny studie från IMM.

Carola Lidén

Frisörer utsätts för cancerframkallande ämnen

I en nyligen publicerad studie mättes halten aromatiska aminer i blodet hos 295 frisörer, 32 hårfärgkonsumenter och 60 kontrollpersoner. Resultaten talar för att frisörer utsätts för orto-toluidin och meta-toluidin.

Bengt Fadeel

Satsning på forskning kring miljörisker med nanoteknik

Professor Bengt Fadeel och hans forskargrupp vid IMM ingår i Mistra Environmental Nanosafety-konsortium för att utveckla metoder och teknik samt studera nanoteknikens miljö- och hälsoeffekter.

Tahereh Moradi

Olikheter kan avslöja ny kunskap

Genom att kartlägga hur ursprungslandet påverkar förekomsten av sjukdom och dödlighet kan vi lära oss mer om varför vissa drabbas och hur vi kan bekämpa detta, säger Tahereh Moradi, docent IMM i Medicinsk Vetenskap.

Matteo Bottai

NASA använder statistiska metoder utvecklade vid IMM och UCL

Metoden Linear Quantile Mixed Models (LOMM) som utvecklats av Matteo Bottai vid IMM och Marco Geraci, London University College har använts av forskare vid National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Riskbedömning

Dricksvatten (bild från Wikipedia)

Hälsorisker vid exponering för det perfluorerade ämnet PFOS

Förhöjda halter av det perfluorerade ämnet PFOS har uppmätts i dricksvatten på flera ställen i landet.

Naturvårdsverket logotyp

Naturvårdsverkets riskbedömningsmodell för förorenad mark

IMM deltar tillsammans med SGI och Kemakta i revidering och uppdatering av modellen som ligger till grund för riktvärden i mark för olika föroreningar.

EU flag

Icke-monotona dos-responssamband för EFSA

IMM har tillsammans med myndigheten i Frankrike, Österrike och Nederländerna fått i uppdrag av EFSA (European Food Safety Agency) att utvär-dera förekomsten av icke mono-tona dos-responssamband hos föroreningar och tillsatser som kan förekomma i mat.

Studenter

Masterprogrammet i toxikologi startar varje år från hösten 2015

Masterprogrammet i toxikologi som getts på KI sedan 1976 kommer från hösten 2015 att starta varje år, istället för som tidigare vart annat år. Sedan 2010 är programmet globalt, ges på engelska och har 20 platser. I höst började 30 studenter från 18 länder programmet.

WHO logotyp

WHO Chemical Risk Assessment Network

IMM är medlem i WHO Chemical Risk Assessment Network, som har till syfte att förbättra den internationella riskbedömningen av kemikalier. Professor Annika Hanberg, IMM är kontaktperson.

United States Environmental Protection Agency

Översyn av IRIS vid amerikanska naturvårdsverket

Professor Gunnar Johanson, IMM har granskat hälsorisk-bedömning av kemiska ämnen – IRIS – som utförs vid amerikanska naturvårdsverket.

Kommande aktiviteter

14 november, Hälsoekonomiska aspekter av Duchennes muskeldystrofi

10:00 - 12:00, Orreniussalen, IMM; Nobels väg 13, Solna Campus. Erik Landfeldt, Unit of Cardiovascular Epidemiology, IMM

26 november, Aktuell forskning och riskbedömning vid IMM

12:00 - 16:00, Eftermiddagsseminarium som startar med lunch i Blå hallen, Nobels väg 13, Solna Campus

27 november, IMM PhD student seminars in epidemiology

15:00 - 16:00, Blå hallen, IMM, Nobels väg 13, Campus Solna, Zahra Golabkesh, Unit of Cardiovascular Epidemiology, IMM, Moshfiqur Rahman, Unit of Metals & Health, IMM

27, november, Occurrences and effects of acrolein and other aldehydes

10:00, Fribergsalen, Nobelsväg 13, Aishwarya Mishra Dwivedi, Unit of Work Environment Toxicology, IMM

5 december, The risk of type 1 diabetes in immigrants and their offspring in Sweden

10:00, Atriumsalen, Nobels väg 12B' Campus Solna. The influence of perinatal factors, Hozan Ismael Hussen

18 november, The Stockholm register summit

13:00 - 20:30, Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet, Solna.Arranged by SINGS (Swedish INterdisciplinary Graduate School in Register-Based Research) within SIMSAM (Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social and Medical Sciences) - supported by the Swedish Research Council.

IMMs KALENDER

Publikationer

Dela utskicket på FacebookDela utskicket på TwitterFler delningsalternativ