Nyhetsbrev IMM

Webbversion | Skicka vidare | Hemsida | Skriv ut

Karolinska Institutet - Institute of Environmental Medicine
IMM Nyhetsbrev April 2015
Aktuell verksamhet och nyheter vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet

NYHETER

RISKWEBBEN uppdaterad

På IMMs RISKWEBB finns information om exponering och hälsorisker för kemikalier och andra miljöfaktorer.

LUSH Science Prize

Roland Grafström och Pekka Kohonen har tilldelats LUSH Science Prize för sina insatser att minska användningen av djurförsök i forskningen.

Framgångsrika toxikologer

Fyra IMM-forskare finns med bland de 30 mest citerade europeiska författarna inom ämnesområdet toxikologi.

Miljöhälsorapporten

IMM har i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att kartlägga miljö- och hälso-situationen i Sverige. En enkät har nyligen skickats ut.

Epidemiology Prize

Göran Pershagen och medförfattare har tilldelats Rothman Epidemiology Prize för bästa originalartikel 2014.

Europeisk expertgrupp i biomonitorering

Utbildningsdepartementet har utsett Marika Berglund till ledamot i Member State Steering Group for a European Human Biomonitoring Initiative.

FORSKNING

Tolerans mot miljögift

IMM har publicerat den första studien som visar att människor har anpassat sig genetiskt till en förorenad miljö.

Ny astmaforskning

Sven-Erik Dahlén startar ett forskningsprojekt där organismer utan lungor används för astmaforskning.

Anslag VR Unga forskare

Hanna Karlsson har fått projektbidrag för projektet Nano-Cell interactions.

Anslag Horizon 2020

Roland Grafström har erhållit anslag för projektet NANOREG-2-Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks.

Allergiframkallande målarfärg

Vanliga målarfärger innehåller höga halter av allergifram-kallande konserveringsmedel.

Anslag FORMAS

Gunnar Johanson har erhållit anslag för projektet Toxicokinetic modeling of internal dose in zebrafish (Danio rerio) embryos.

Anslag Vetenskapsrådet

Fem forskare från IMM har erhållit anslag från Vetenskapsrådets utlysning inom medicin och hälsa. 

Johanna Zilliacus

Anslag Horizon 2020

Johanna Zilliacus har erhållit anslag för projektet Tired Strategy for the Risk Assessment of Mixtures of Multiple Chemicals.

RISKBEDÖMNING

Förbättrar luftkvalitet i byggnader

Ett nytt system för att fastställa hälsobaserade riktvärden för utsläpp av farliga kemikalier från byggmaterial har utvecklats.

Relining - arbeta säkert

Ett faktablad om risker, regler och skyddsåtgärder vid arbete med relining har tagits fram.


Vaccination av svetsare

Det nationella vaccinations-programmet bör även omfatta högriskgruppen svetsare skriver IMM-forskare i Läkartidningen.

Höga halter av arsenik

Oväntat höga halter av arsenik i risprodukter har uppmärk-sammats i media. Marie Vahter kommenterar problemet.

Ökat antal diabetiker

Förekomsten av diabetes ökar i Stockholms län, bland annat till följd av en ökad andel överviktiga i befolkningen.

Europeisk arbetshälsa

IMM har utsetts till nationell representant i European Network for Workplace Health Promotion, som verkar för att främja arbetshälsa.

 

Kommande aktiviteter

Toxicology Seminar

Tid: 2015-04-17, 15.00-16.30
Plats: Fribergssalen, IMM, Nobels väg 13 Karolinska Institutet

The immune response to contact allergens – focus on cocktail exposures
Charlotte Menné Bonefeld, PhD, Associated Professor, Department of Immunology and Microbiology, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Denmark

The role of the interaction between gamma/delta T cells and keratinocytes in the immune response to contact allergensMorten Milek Nielsen, PhD, post doc, Department of Immunology and Microbiology, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Denmark

------------------------------------------------------------------------------------------

A Flexible Bayesian Approach to Monotone Missing Data in Longitudinal, Studies with Nonignorable Missingness

Tid: 2015-04-21, 10.00-11.00
Plats: Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet

Professor Mike Daniels
Department of Integrative Biology and chair of the Department of Statistics and Data Sciences, University of Texas at Austin

------------------------------------------------------------------------------------------

Toxicology Seminar

Tid: 2015-04-21, 14.00-15.00
Plats: Bergendorffsalen, IMM, Nobels väg 13, Karolinska Institutet

Reproductive Toxicity of Engineered Nanomaterials
Dr. Luisa Campagnolo, University of Rome ‘Tor Vergata’, Rome Italy

------------------------------------------------------------------------------------------

Toxicology Seminar

Tid: 2015-06-02, 15.00-16.00
Plats: Rockefellersalen, Nobels väg 11, Karolinska Institutet

Risk of Altered Immune Functions Associated with the Use of Novel Nanomaterials
Prof. Anna Shvedova, Health Effects Laboratory Division, National Institute of Occupational Safety and Health – NIOSH and Department of Physiology & Pharmacology, West Virginia University.

Publikationer

Publikationer 1 januari -  31 mars 2015

Veckans publikationer från IMM 

 

Dela utskicket på FacebookDela utskicket på TwitterFler delningsalternativ