Preheader

Webbversion | Skicka vidare | Hemsida | Skriv ut

Karolinska Institutet - Institute of Environmental Medicine
Nyhetsbrev November 2015
Aktuell verksamhet och nyheter vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet

NYHETER

Ny professor vid IMM

Maria Albin har utnämnts till professor i arbets- och miljömedicin vid IMM.

Ny professor vid IMM

Agneta Åkesson, enheten för nutritionsepidemiologi, har utnämnts till professor i epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi.

EuroMix – nytt EU-projekt

EuroMix (European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures) är namnet på ett nytt EU-projekt inom Horizon 2020. IMM deltar som partner via universitetslektor Johanna Zilliacus, prof Annika Hanberg och prof Helen Håkansson.

Mest citerade forskare inom området Cellbiologi

Boris Zhivotovsky, professor i toxikologi är enda svenska forskare på listan över de mest citerade europeiska författarna inom ämnesområdet Cellbiologi. Listan har sammanställts av tidskriften LabTimes.

Masterprogrammet i toxikologi ges varje år

Masterprogrammet i toxikologi har givits vartannat år vid KI sedan 1976. Från hösten 2015 startar programmet varje år. ToxMastern leds av IMM och är ett av KIs globala masterprogram.

Myndighetsseminarier

Under november arrangerar IMM två seminarier som bland annat vänder sig till institutets avnämarmyndigheter: ”Barn och ungas miljö och hälsa” den 3 nov och ”Inomhusmiljö, luftkvalitet och buller” den 18 nov. Mer information nedan under ”Kommande aktiviteter”.

FORSKNING

Anslag FORTE

Nio IMM-forskare har erhållit anslag från FORTE, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

FORTE-anslag till yngre forskare

Petter Ljungman har tilldelats närmare 3 miljoner kronor för studier kring luftföroreningar och hjärtkärlsjukdomar.

Utmärkelse till IMM-forskare

Docent Erik Melén har tilldelats Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare på 6 miljoner kronor.

Anslag AFA

Två IMM-forskare har erhållit anslag från AFA Försäkring för studier kring arbetsmiljö och hälsa.

Ingen koppling mellan förmaksflimmer och kaffedrickande

Ny forskning från IMM avfärdar den befarade kopplingen mellan kaffekonsumtion och ökad risk för förmaksflimmer, en vanligt förekommande hjärtsjukdom.

Arbetsplatsnära insatser viktigt vid psykisk ohälsa

Problemlösningsterapi som innehåller arbetsplatsnära insatser underlättar återgång till arbetet efter sjukskrivning för psykisk ohälsa.

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

IMM har medverkat i en ny rapport från Företagshälsans riktlinjegrupp.

Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen

IMM har medverkat i en ny rapport från Företagshälsans riktlinjegrupp.

RISKBEDÖMNING

IMM deltar i revideringen av Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för riskbedömning av förorenad mark

IMM deltar i genomgång av toxikologiska bakgrundsdata och riskbedömning av fler nya ämnen, bekämpningsmedel och båtbottenfärger.

WHO Chemical Risk Assessment network – systematic review webinar

En serie webinars planeras inom ramen för WHO Chemical Risk Assessment network. Det första är den 12 november och handlar om grunderna inom Systematic Review (SR) för riskbedömning av kemiska ämnen.

IMM-professor till EUs hälsokommissionär

Professor Annika Hanberg har bjudits in av EUs hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis för att diskutera EFSAs senaste riskbedömning av bisfenol A (BPA).

IMM-professor till expertgrupp inom WHO

Professor Bengt Fadeel är utnämnd att medverka i en expertgrupp inom WHO med uppgift att belysa immunotoxicitet hos nanomaterial. Arbetet kommer att resultera i ett WHO/IPCS Environmental Health Criteria Document.

KOMMANDE AKTIVITETER

3 nov: Miljömedicinskt möte - Barn och ungas miljö och hälsa

9.30. Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, KI Campus, Solna

9-10 nov: 3rd Mini-Conference on Nanotoxicology

Nobel Forum, Nobels väg 1, KI Campus Solna

18 nov: Myndighetsseminarium - Inomhusmiljö, luftkvalitet och buller

Presentation av aktuell forskning och riskbedömning vid IMM.
13.00 - 16.00. Blå hallen, IMM, Nobels väg 13, KI Campus Solna

18 nov: Seminar in occupational research - Work, an important arena for physical activity

Lydia Kwak, enheten för intervention och implementeringsforskning, IMM
13.00 - 14.00. Orreniussalen, plan 4, IMM, Nobels väg 13, KI Campus Solna

11 dec: Disputation - Health trends of the ageing population in Sweden – association of mortality reductions with morbidity and quality of life improvements

Korinna Karampampa, enheten för epidemiologi, IMM
9.00. Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, KI Campus Solna

11 dec: Disputation - A percentile approach to time-to-event outcomes

Andrea Bellavia, enheten för nutritionsepidemiologi, IMM
9.00. Föreläsningssal Rockefeller, Nobels väg 11, KI Campus Solna

PUBLIKATIONER

Dela utskicket på FacebookDela utskicket på TwitterFler delningsalternativ