Preheader

Webbversion | Skicka vidare | Hemsida | Skriv ut

Karolinska Institutet - Institute of Environmental Medicine
Nyhetsbrev Mars 2016
Aktuell verksamhet och nyheter vid Institutet för miljömedicin (IMM). IMM är en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicin.

NYHETER

Konferens om "Big data"

Den 20 oktober arrangerar IMM konferensen "Big Data in Environmental Medicine". Information och anmälan

IMM-rapport om exponeringsbedömning

I rapporten beskrivs kunskaps-läget och forskningsbehoven inom området. Rapporten presenteras den 22 april.

Ny IMM-lektor

Bruna Gigante har utnämnts till universitetslektor i epidemiologi med inriktning mot kardiovaskulär medicin.

Utbildning i riskbedömning

IMM ger kurser i hälsorisk-bedömning för flera olika målgrupper.

FORSKNING

Bullerexponering av gravida

En studie från IMM visar att bullerexponering under graviditeten ger risk för hörselskada hos barnet.

Nytt projekt om metaller och hälsa

Maria Kippler har fått anslag från Vetenskapsrådet för projektet "Är kadmium det nya blyet för våra barn?"

Anslag EU

Roland Grafström har fått ett Eurostar-anslag  för projektet "Predictive Toxicology Contrast Research Organisation and Infrastructure Development".

Anslag VR

Sju IMM-forskare har fått anslag från Vetenskapsrådet.

Anslag CF

Maria Feychting har fått anslag från Cancerfonden för att fördjupa kunskapen om tumörer i nervsystemet.

Anslag HLF

Sju IMM-forskare har fått anslag från Hjärt-lungfonden.

Anslag AFA

Två IMM-forskare har fått anslag från AFA Försäkring.

Anslag FORMAS

Två IMM-forskare har fått anslag från FORMAS.

RISKBEDÖMNING

PAH i förskolan 

IMM har startat ett projekt om mätning av PAH i inom- och utomhusluft på förskolor i Stockholm.

Kemikalier i förskolan

I ett annat nytt IMM-projekt studeras barns exponering för miljökemikalier i förskolemiljö.

Arbetshälsorapport 2016

IMM medverkar i Arbetshälso-rapport 2016 som lyfter fram de regionala skillnaderna i arbetsförhållanden inom länet. 

Svenska kriterie-gruppen

IMM medverkar i den svenska kriteriegruppen som tagit fram vetenskapliga underlag för aluminium, vätefluorid, N,N-Dimetylformamid och diklormetan.

Ny rapport

IMMs forskare har medverkat till rapporten "Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen".

Nutrition och folkhälsa

Alicja Wolk och Agneta Åkesson är ledamöter i Livsmedels-verkets expertgrupp i nutrition och folkhälsa.

KOMMANDE AKTIVITETER

22 mars: IMM Seminar in Toxicology 

Lipid Asymmetry and Programmed Cell Death
Prof. Ding Xue, University of Colorado Boulder, Molecular, Cellular, and Developmental Biology, Boulder, CO, USA
Host: Bengt Fadeel

23 mars: IMM Disputation

Comorbidity in risk and outcome of hematological malignancies
Mohammad Mohammadi, enheten för kardiovaskulär epidemiologi

22 april: IMM-seminarium om exponeringsbedömning

Vid seminariet presenteras en ny IMM-rapport om kunskapsläge och forskningsbehov vad gäller exponeringsbedömning inom olika områden. Information och anmälan till seminariet

22 april IMM Disputation

Mobility on the labor market, work ability and sick leave
Karin Nordström, enheten för interventions- och implementeringsforskning

Publikationer

Dela utskicket på FacebookDela utskicket på TwitterFler delningsalternativ