Preheader

Webbversion | Skicka vidare | Hemsida | Skriv ut

Karolinska Institutet - Institute of Environmental Medicine
Nyhetsbrev Oktober 2016
Aktuell verksamhet och nyheter vid Institutet för miljömedicin (IMM). IMM är en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicin.

NYHETER

Konferens Big Data

Den 20 oktober arrangerar IMM konferensen "Application of Big Data in Environmental Medicine".

Ny docent

Hanna Karlsson är antagen som docent i toxikologi.

Stora SFFA-stipendiet

Erik Melén har tilldelats Stora SFFA-stipendiet.

Ny professor vid IMM

Harri Alenius är ny professor i toxikologi vid IMM.

Ny docent

Iben Axén är antagen som docent i muskuloskeletal hälsa.

Research Award

Andreas Eklund har tilldelats 2016 års “Jean Robert Research Award”.

FORSKNING

Könsskillnader i cancerförekomst

Ilona Silins och medarbetare visar att biologiska faktorer kan förklara varför cancer är vanligare hos män.

Rökning kan ändra barnets DNA

Erik Melén och medarbetare visar att rökning under graviditeten kemiskt förändrar barnets dna under lång tid.

Höga kadmiumhalter i rökares lungor

Anders Lindén och medarbetare redovisar kraftigt förhöjda nivåer av tungmetallen kadmium i lungorna hos rökare.

Anslag från FORMAS

Alicja Wolk får 9 999 200 SEK för "Miljö – Kost – Hälsa, en integrerad interdisciplinär ansats till hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion".

Så hjälper statiner immunförsvaret

Johan Frostegård och medarbetare presenterar en ny teori till varför statiner är effektiva på att förhindra hjärtinfarkt.

Anslag från FORTE

Nio forskare från IMM har erhållit projektanslag från FORTE, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

RISKBEDÖMNING

Human biomonitoring for Europe

IMM deltar i ett nytt EU-projekt om human biomonitoring inom ramprogrammet Horizon 2020.

Dieselavgaser i arbetsmiljön

Utsläpp av dieselavgaser bör regleras på arbetsplatser där dieselmotorer används.

Myndighetsseminarium

Den 29 november anordnar IMM ett seminarium med fokus på användandet av epidemiologiska data i hälsoriskbedömning.

Ny IMM-rapport

"Exposure Assessment - Challenges and Research Needs", ny IMM-rapport om exponeringsbedömning.

Genomförande av arbetsmiljöinsatser

Vilka incitament påverkar arbetsgivares beslut om hälsofrämjande eller förebyggande insatser?

KOMMANDE AKTIVITETER

20 oktober: Konferens om Big Data

IMM arrangerar en heldagskonferens om så kallad "stor-data analys" (Big data) inom miljömedicinen. Deltagande är kostnadsfritt, men anmälan bör ske för att underlätta planeringen.

25 november: KI ToxMaster 40 year celebration

IMM/KIs utbildning av toxikologer fyller 40 år, vilket firas med ett seminarium "Toxicology for the future – research, development and education for chemical safety".

29 november: Hur används epidemiologiska data i hälsoriskbedömning?

Vid seminariet presenteras och diskuteras aktuell forskning med fokus på hur epidemiologiska data används och tolkas vid hälsoriskbedömning.

Publikationer

 

Dela utskicket på FacebookDela utskicket på TwitterFler delningsalternativ