Preheader

Webbversion | Skicka vidare | Hemsida | Skriv ut

Karolinska Institutet - Institute of Environmental Medicine
Nyhetsbrev Februari 2017
Aktuell verksamhet och nyheter vid Institutet för miljömedicin (IMM). IMM är en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicin.

NYHETER

Nya webbsidor för IMM:s forskningsprojekt

Nu kan du hitta IMMs pågående forskningsprojekt sorterade under olika ämnesområden, vilka presenteras nedan.

Luftkvalitet och buller

 

Kost, livsstil och sociala faktorer

 

Elektromagnetiska fält och joniserande strålning

 

Hållbarhet

 

Barns miljöhälsa

 

Arbetshälsa

 

Exponering och riskbedömning

 

Sjukdomar

 

Mekanismer för toxicitet

Biostatistik och epidemiologisk metodik

Biomarkörer, genetik och epigenetik

Forskningsenheter vid IMM

Riskwebben

 

KOMMANDE AKTIVITETER

14 februari: Cell Death in Toxicology: A Tribute to Sten Orrenius

16 mars: Magnus Wickman Symposium - Prediction and prevention of allergic disease

17 maj: Miljömedicinskt möte - Miljöhälsorapport 2017 presenteras

PUBLIKATIONER

Dela utskicket på FacebookDela utskicket på TwitterFler delningsalternativ