Preheader

Webbversion | Skicka vidare | Hemsida | Skriv ut

Karolinska Institutet - Institute of Environmental Medicine
Nyhetsbrev Juni 2017
Aktuell verksamhet och nyheter vid Institutet för miljömedicin (IMM). IMM är en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet och ett nationellt expertorgan inom miljömedicin.

NYHETER

Ny professor

Bertrand Joseph, professor i molekylär cancerbiologi med inriktning mot celldöd är ny professor och enhetschef vid IMM.

Ny gästprofessor

Miguel Hernan, professor vid Harvard School of Public Health, är ny gästprofessor vid IMM:s enhet för kardiovaskulär epidemiologi.

Nytt EU-anslag

Marika Berglund erhåller 7 miljoner kronor från Horizon 2020 för projektet ”European Human Biomonitoring Initiative” (HBM4EU).

Anslag från FORTE

Maria Albin erhåller 9 miljoner kronor i programstöd för projektet ”Ett hållbart nytt arbetsliv – trender, hälsoeffekter och styrmedel”. 

Tox-utbildning 40 år

Masterutbildningen i toxikologi firade 40 år på IMM och KI med ett välbesökt seminarium ”Toxicology for the future”.

Sten Orrenius hedrad på sin 80-årsdag

Sten Orrenius har hedrats med ett internationellt symposium, ”Cell Death in Toxicology: a Tribute to Sten Orrenius” samt en särskild utgåva av Biochemical and Biophysical Research Communications, ”Special Issue on Cell Death in honor of Sten Orrenius”.

RISKBEDÖMNING

Miljöhälsorapport 2017

Miljöhälsorapport 2017 är den femte nationella rapporten om befolkningens miljörelaterade hälsa i Sverige, framtagen i samarbete mellan IMM och Folkhälsomyndigheten. 

Metaller i brunnsvatten

Ny IMM-rapport: Lithium, boron, cesium and other potentially toxic metals in Swedish well vater av Florencia Harari, Lena Maxe och Marie Vahter

Nickelfria mynt minskar allergier

Riksbanken inför nickelfria mynt, en fråga som IMM-professor Carola Lidén varit starkt drivande i.

Toxikologiska rådet

Ulla Stenius och Marika Berglund är förordnade som ledamöter i Kemikalie-inspektionens Toxikologiska råd - ett expertorgan för samråd med statliga myndigheter inom miljösektorn.

KOMMANDE AKTIVITETER

Training courses in health risk assessment and toxicology


Novel methods and approaches in health risk assessment, September 25-29, 2017

The course is intended for PhD students and other participants from authorities and industry.

Application deadline: July 28, 2017

Application and further information

--------------------------------------------------------------------

Other IMM courses in health risk assessment

Dela utskicket på FacebookDela utskicket på TwitterFler delningsalternativ