Skolforskningsinstitutets uppdrag

Webbversion


 

NYHETSBREV Nr. 1, mars 2016

Skolforskningsinstitutets uppdrag

Skolforskningsinstitutet startade sin verksamhet 1 januari 2015. Institutet ska bidra till att de verksamma inom skolväsendet får goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

Direktör Lena Adamson om myndighetens utmaningar

 

Pengar

 

Skolforskningsnämnden

Skolforskningsnämnden beslutar om vilka systematiska sammanställningar av forskningsresultat som institutet ska genomföra samt beslutar om vilka utlysningar av forskningsmedel institutet ska göra. Regeringen beslutade i oktober om nämndens sammansättning.

Skolforskningsnämndens ledamöter

 

Systematiska översikter

Skolforskningsinstitutets huvuduppgift är att göra s.k. systematiska översikter av praktiknära forskning om förskola, skola och vuxenutbildning. Det innebär att med stor systematik och med utgångspunkt i den forskning som finns vid en viss tidpunkt sammanfatta den bästa tillgängliga kunskapen inom ett område eller för en viss fråga. Arbetet präglas framförallt av systematik och transparens.

Skolforskningsinstitutets första systematiska översikter

 

Lärare med elever

 

Pengar

 

Finansiering av forskning

Den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar kännetecknas av ett kunskapsintresse som i första hand avser att utveckla och förbättra undervisningen.

I slutet av mars kommer Skolforskningsnämnden ta beslut om vilka teman som Skolforskningsinstitutets första utlysning ska handla om. Institutet planerar att öppna utlysningen under våren med beslut om tilldelning under oktober/november 2016.

Skolforskningsinstitutets finansiering av forskning

 

Nordiska skolledarkongressen
15-16 mars

Direktör Lena Adamson berättar om institutets verksamhet ur ett skolledarperspektiv. Besök oss gärna i monter H05:12.

Nordiska skolledarkongressen - information och program 

 

Lärarförbundet logotyp

Lärarnas forskningskonvent
13 april

Skolan ska “vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Vad innebär det för dig? Lena Adamson är en av föreläsarna.

Lärarnas forskningskonvent  - information och program

 
 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -