Utbildningsminister Gustav Fridolin på besök

Webbversion


 

NYHETSBREV Nr 3, juni 2016

Utbildningsminister Gustav Fridolin på besök

Utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreterare Helen Öberg besökte Skolforskningsinstitutet för en dialog om institutets aktuella verksamhet.

Besök av Gustav Fridolin

 

Stort intresse för årets utlysning

Institutets första utlysning av medel för praktiknära forskning är nu stängd. Intresset för utlysningen har varit mycket stort, med 122 ansökningar. Det som skiljer institutets grundläggande relevanskriterier från andra forskningsfinansiärer, och som utgör Skolforskningsinstitutets forskningsprofil är:

• Projektet ska bedrivas i förskole- eller skolmiljö

• Det ska finnas en dokumenterad samverkan med de förskolor och skolor som är involverade

• Forskningsfrågorna ska formuleras i dialog med skolans verksamma

Stort intresse för årets utlysning

 

Elever och lärare i klassrum

 

Skolforskningsinstitutet i Almedalen 

Direktör Lena Adamson deltar i tre seminarier under Almedalsveckan.

Hur kan vi ta tillvara nyanlända elever och lärare i skolkrisens Sverige?  Övriga deltagare är bland annat Kerstin Tham, rektor Malmö högskola, Lena Hallengren, ordförande utbildningsutskottet Socialdemokraterna och Camilla Waltersson Grönwall, utbildningspolitisk talesperson Moderaterna.

Hur kan vi ta tillvara nyanlända elever och lärare i skolkrisens Sverige?

Är skolan för vetenskaplig(t) grund? – så kan skola och forskning mötas. Ett dialogseminarium i Almedalen med Skolforskningsinstitutet, Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet om hur vi kan förbättra lärande och skola. 

Är skolan för vetenskaplig(t) grund? – så kan skola och forskning mötas

Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit? Övriga som deltar i samtalet är bland annat Karin Röding, statssekreterare Utbildningsdepartementet, Maria Stockhaus, Riksdagsledamot Moderaterna, Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous, Tony Mufic, Utbildningsdirektör Stockholm stad med flera. Samtalet kommer att kretsa kring hur man konkret kan samverka för att åstadkomma skolutveckling på vetenskaplig grund. 

Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?

 

 

 

 

Visby

 
 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -